Archiwum wydarzeń

01.12.2013

Betlejem: celebracja pierwszej niedzieli Adwentu


Adwent jako radosne oczekiwanie na przyjście Pana, ma szczególny charakter w Betlejem. Tegoroczna pierwsza niedziela Adwentu jest obchodzona w tym samym dniu, co uroczystość ku czci św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy z Aleksandrii.

Obchody ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej rozpoczęły się w sobotę tradycyjnym ingresem franciszkańskiego kustosza Ziemi Świętej do bazyliki Narodzenia. Na placu żłóbka przed bazyliką o. Pierbattista Pizzaballa został przyjęty przez Verę Baboun – burmistrza Betlejem, przedstawicieli lokalnej wspólnoty parafialnej oraz dostojników Kościołów prawosławnego i ormiańskiego, którzy wspólnie z franciszkanami opiekują się miejscem narodzenia Jezusa Chrystusa. Bracia Mniejsi wprowadzili ojca Kustosza do Bazyliki Narodzenia, a następnie do przyległego do niej kościoła św. Katarzyny. W krótkim powitaniu ojciec Kustosz podkreślił potrzebę duchowej gotowości na spotkanie z Jezusem. Jednocześnie podziękował władzom miasta za przygotowania do przyjęcia licznych pielgrzymów, którzy przybędą na tegoroczne święta do Betlejem.

foto: o. Arkadiusz Blecharczyk OFM

Znakiem rozpoczynającego się radosnego Adwentu jest także Betlejemskie Światło Pokoju. Dzięki inicjatywie austriackiej telewizji oraz przy wsparciu skautów i harcerzy, Betlejemskie Światło Pokoju dotrze do wielu krajów Europy oraz świata, w tym także Polski. W połowie grudnia zostanie przekazane Ojcu Świętemu Franciszkowi.

o. Piotr Blajer OFM, Jerozolima

© CRT 2012