Archiwum wydarzeń

24.12.2013

Życzenia bożonarodzeniowe Ministra Prowincjalnego


„Oto zwiastuję wam radość wielką... dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel…” (Łk 2.10)

Bracia Najdrożsi!

W uroczystym dniu Bożego Narodzenia pielgrzymujemy myślą i sercem do Betlejem, miasta Dawidowego, gdzie przyszedł na świat Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Jest to nasza pielgrzymka wiary do źródła prawdy, miłości i pokoju.

Jezus jest źródłem prawdy o Bogu i człowieku. U kresu swego ziemskiego życia potwierdził to słowami: „Ja się na to narodziłem, na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). Dzięki tej prawdzie wiemy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, znamy sens naszego życia oraz jego prawdziwe wartości. Kto idzie za Chrystusem, ten nie chodzi w ciemności, ale ma światło życia.

Nowonarodzony jest źródłem miłości. Będąc posłaną na świat miłością Ojca, objawia to wyraźnie słowami: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). A ponieważ umiłował nas do końca, bezgranicznie, pragnie, abyśmy żyli na co dzień Jego miłością i przekładali ją na życie wspólnotowe: „Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34).

Jezus jest naszym pokojem. Daje nam pokój, nie tak, jak daje go świat. Chrystusowy pokój zamieszkuje w ludzkich sercach i sumieniach, obala mury uprzedzeń i wrogości, polega na pojednaniu z Bogiem i ludźmi.

Dzieląc się radością Bożego Narodzenia, wraz z Definitorium Prowincji życzę Wam, Drodzy Współbracia, tych darów, które przyniósł na świat Jezus Chrystus, aby nas nimi ubogacić. On, Słowo Wcielone, niech karmi nas wciąż swoim słowem. My zaś ponieśmy wszystkim otrzymany dar Dobrej Nowiny.

„Niech Pan obdarzy nas Pokojem”


br. Rufin Z. Maryjka, OFM
minister prowincjalny Braci Mniejszych
Prowincji Matki Bożej Anielskiej

Kraków, Boże Narodzenie 2013 r.

© CRT 2012