Archiwum wydarzeń

14.08.2007

Jubileusz w Prowincji Matki Bożej Anielskiej


W obecnym czasie łaski, podczas którego cały Zakon Franciszkański przygotowuje się, aby uroczyście przeżyć Jubileusz 800-lecia swego istnienia, także wspólnota braci Prowincji Matki Bożej Anielskiej z siedzibą w Krakowie włącza się aktywnie w projekt odnowy życia. Pragniemy, jako duchowi synowie Biedaczyny z Asyżu we współczesnym świecie, być autentycznymi ludźmi modlitwy oraz braćmi pielęgnującymi zarówno chlubne tradycje zakonne, jak i otwartymi na znaki czasu w świetle franciszkańskich charyzmatów. Wychwalając Boga Miłosiernego za dar i przykład życia Serafickiego Ojca Franciszka uważnie wsłuchujemy się w głos Najwyższego, który do każdego z nas przemawia: „idź i odbuduj mój dom...".

Bracia Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce zebrani na Kapitule Prowincji w domu zakonnym w Warszawie-Mokotowie w dniach od 17-20 maja 2005 r., w odniesieniu do deklaracji „Powołanie zakonu dzisiaj" zastanawiali się nad zadaniami i wyzwaniami, jakie należy podjąć w ramach odnowy zakonnej i odważnego projektowania przyszłości.

Podejmując „drogę rozeznania" konieczną do odnowy franciszkańskiego życia i misji w istotnych elementach naszej posługi dla Kościoła i Zakonu, pragniemy codziennie pielęgnować ducha modlitwy i pobożności; troszczyć się o formację permanentną i początkową; przyczyniać się do szerzenia kultu Błogosławionych Męczenników naszej Prowincji oraz Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby; stworzyć nowe struktury Sekretariatu do spraw ewangelizacji oraz animacji powołaniowej; wypracować program pomocy ubogim i potrzebującym; otworzyć się na projekty międzyprowincjalne i zakonne, ze szczególnym uwzględnieniem misji „ad gentes".

Dnia 16 listopada 2005 r., Zarząd Prowincji, Gwardiani i Wychowawcy zebrania na dorocznym spotkaniu w Warszawie oraz miejscowa wspólnota zakonna, wraz z członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i wiernymi Parafii Matki Bożej Anielskiej na Mokotowie, uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Ojca Prowincjała Nikodema Gdyka, rozpoczęli pierwszy etap przygotowań do 800-lecia powstania Zakonu Braci Mniejszych. Podobne celebracje pod przewodnictwem gwardianów i przełożonych domów zakonnych powinny mieć miejsce we wszystkich placówkach naszej Prowincji.

W roku 2006 wysiłek braci, zarówno indywidualny jak i wspólnotowy, został skierowany na „słuchanie, nawrócenie i rozeznanie ewangeliczne". W świetle ikony krzyża z San Damino każdy zakonnik powinien dokonać rozeznania „kim jest" Brat Mniejszy w obecnym świecie i jaka jest jego misja.

W ramach przygotowań do Jubileuszu 800-lecia powstania Zakonu rozpoczęto cykl spotkań braterskich i formacyjnych. Pierwszą grupą współbraci, byli nasi Seniorzy – zakonnicy urodzeni do 1936 roku, którzy jako Bracia Starsi są bardzo cenni dla całego Zakonu, ponieważ stanowią „zapas doświadczenia, mądrość, umiejętność uchwycenia tego, co jest istotne i ważne, przykład wielkodusznej wierności" (List Ministra Generalnego, Stróże Pamięci, Rzym 2006). Organizowane są także podobne spotkania dla pozostałych Współbraci według odpowiednich przedziałów wiekowych. W ramach formacji ciągłej wielu Braci wzięło udział w spotkaniach z o. Thaddée Maturą (Warszawa-Mokotów i Kraków-Bronowice Wielkie, czerwiec 2006), który wygłosił referaty na temat życia wspólnotowego: „Braterstwo – rzeczywistość ludzka i znak ewangeliczny" i „Braterstwo w życiu zakonnym".

Jednym z elementów formacyjnych zmierzających do odkrycia „łaski początków" i uwielbienia Boga za dar powołania była Prowincjalna Pielgrzymka naszych Braci do Asyżu na początku października 2006. Możliwość przeżycia liturgicznej uroczystości Serafickiego Ojca Franciszka w miejscach uświęconych jego obecnością, stała się jedyną w swoim rodzaju okazją, aby uwielbiać i dziękować Bogu za wielkie rzeczy, które w nas uczynił.

Kapituła Namiotów naszej Prowincji (kwiecień 2007), z udziałem Ministra Generalnego Zakonu fr. José Rodríguez Carballo oraz Definitora Generalnego naszej Konferencji Północnosłowiańskiej fr. Sime Samac, była okazją nie tylko do braterskiego spotkania, ale dostarczyła wiele impulsów do wypracowania i weryfikacji projektu życia prowincjalnego, wspólnotowego i osobistego każdego z Braci, z uwzględnieniem tych priorytetów, które pomogą osiągnąć „odnowienie", to znaczy powrót do istoty i do serca naszego życia i misji dzisiaj.

Bracia aktywnie włączają się w projekty obchodów Jubileuszu na forum całego Zakonu. Minister Prowincjalny o. Nikodem Gdyk wziął udział m.in. w: Spotkaniu Prowincjałów Europy UFME (Kalwaria Zebrzydowska, wrzesień 2005); Spotkaniu Prowincjałów Konferencji Zachodniosłowiańskiej i Południowosłowiańskiej (Asyż, listopad-grudzień 2005); Nadzwyczajnej Kapitule Namiotów naszego Zakonu (Asyż, wrzesień 2006); Spotkaniach Prowincjałów Konferencji Hiszpańskiej i Północnosłowiańskiej (Madryt, czerwiec 2006 i Kijów, czerwiec-lipiec 2007). Nasi współbracia uczestniczą w różnego rodzajach spotkaniach międzyprowincjalnych i ogólnozakonnych (m.in. w sympozjum Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – Warszawa, listopad 2006), a dwaj bracia „Under Ten" – o. Bartosz Rybienik i o. Krzysztof Bobak brali udział w Kapitule Młodych Braci w Ziemi Świętej (Jerozolima, lipiec 2007).

Moderator Powołań o. Lech Dorobczyński przy pomocy kilku Współbraci wraz z grupą młodzieży skupionej wokół naszych klasztorów wziął udział w European Franciscan Meeting. Spotkanie pod hasłem: Młodzi na drodze św. Franciszka, odbył się w Asyżu w dniach 7-12 sierpnia 2007 r.

W kontekście „powrotu do źródeł" w ramach jubileuszu 400-lecia przybycia Braci Mniejszych do Pińczowa odbyło się sympozjum naukowe „Ku łasce początków" (Pińczów, maj 2006) zorganizowane przez nasze Wyższe Seminarium Duchowne i Urząd Miasta i Gminy Pińczów. Także inne poszczególne domy i wspólnoty podejmują się dzieł i inicjatyw, które mają służyć ciągłemu odkrywaniu daru naszego powołania.

© CRT 2012