Archiwum wydarzeń

23.04.2008

Święcenia prezbiteratu i diakonatu


W sobotę 17 maja, 8 diakonów (o. Augustyn Kozdra, o. Emanuel Kubiatowski, o. Gerard Kołatek, o. Mirosław Skóra, o. Norbert Cebula, o. Piotr Balcerzak, o. Tomasz Michalik, o. Tomasz Żychowicz) – absolwentów naszego Wyższego Seminarium Duchownego p.w. św. Bonawentury w Krakowie przyjęło sakrament święceń w stopniu prezbiteratu. Dwóch innych braci, studentów 5 roku (dk. Marcel Kosim, dk. Łukasz Kwiatkowski), zostało włączonych do posługi diakonatu.

Szafarzem sakramentu świeceń był Ks. bp Adam Śmigielski, Ordynariusz Sosnnowiecki. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:00 w kościele pw. Stygmatów św. Franciszka w Krakowie – Bronowicach Wielkich. W homilii biskup sosnowiecki mówił o zadaniach i wyzwaniach, jakie czekają nowo wyświeconych kapłanów i diakonów. Mówił także o wdzięczności za dar powołania i odwadze głoszenia Ewangelii, wiernie krocząc za wzorem św. Franciszka z Asyżu. Uroczystość święceń zgromadziła licznie przybyłych współbraci z kraju i z zagranicy; obecni byli księża z macierzystych parafii nowowyświeconych oraz rodziny i przyjaciele. Naszym neoprezbiterom i neodiakonom życzymy opieki Matki Najświętszej, by pełnili powołanie z radością i zaangażowaniem. Bądźcie odważnymi sługami Boga, pełni miłości Boga i miłości do ludzi.

© CRT 2012