Archiwum wydarzeń

16.05.2008

Dwaj nasi bracia Wizytatorami Generalnymi


Definitorium Generalne naszego Zakonu, na posiedzeniu w dniu 16 maja 2008 r, dokonało m. in. wyboru Wizytatorów Generalnych dla Prowincji przygotowujących się do Kapituły Prowincjalnej.

Wśród nowozamianowanych Wizytatorów znajdują się także dwaj bracia z naszej Prowincji. O. Zenon Styś został ustanowiony Wizytatorem Prowincji św. Franciszka w Polsce, natomiast o. Rufin Maryjka został powołany na funkcję Wizytatora Asystenta dla braci z Prowincji św. Franciszka mieszkających poza granicami kraju, tzn. we Włoszech, w Austrii, w Niemczech, w Szwajcarii i w Szwecji.

© CRT 2012