Archiwum wydarzeń

25.11.2017

Regionalny Dzień Modlitw o Pokój w naszym kościele św. Antoniego w Warszawie


W sobotę 18 listopada 2017 roku, Wspólnota Regionu Warszawskiego FZŚ zgromadziła się już po raz dwudziesty siódmy u Ojców Franciszkanów, w kościele pw. św. Antoniego przy ul. Senatorskiej 31, na corocznym spotkaniu z okazji święta Patronki FZŚ – św. Elżbiety Węgierskiej, by wspólnie modlić się o Pokój.

W świątyni na Senatorskiej na schodzących się na uroczystość braci i siostry oczekiwał już, tak w swoich relikwiach, jak i w swoim przesłaniu na Światowy Międzyreligijny Dzień Modlitw o Pokój (Asyż, 27 października 1986 r.), nasz umiłowany papież, św. Jan Paweł II. Wpatrzeni w jeden z obrazów tamtego pamiętnego dnia (kolorową fotografię Papieża z przywódcami innych religii przed Porcjunkulą, wewnątrz Bazyliki Matki Bożej Anielskiej), wybrany z pośród tylu innych przez gospodarzy miejsca, wczytywaliśmy się w wybrane również przez gospodarzy, słowa św. Jana Pawła II, tak drogie naszym franciszkańskim sercom:

„Wybrałem to miasto (Asyż) jako miejsce Dnia Modlitwy ze względu na szczególne znaczenie czczonego tu człowieka: świętego Franciszka, którego cały świat uznaje za symbol pokoju, pojednania i braterstwa …”

„W tym duchu (Asyżu) wzywam przywódców świata, by wzięli pod uwagę, że my pokornie prosimy Boga o pokój. Ale wzywam ich także, by uznali swoją odpowiedzialność i zaangażowali się w dzieło pokoju, uruchamiając z odwagą i wyobraźnią strategię pokoju.”

„Franciszek i Klara dają przykład życia w pokoju z Bogiem, z samym sobą, ze wszystkimi mężczyznami i kobietami na tym świecie.

Niech ten święty mąż i ta święta kobieta będą natchnieniem dla wszystkich ludzi dzisiaj, by mieli tę samą siłę charakteru i miłości Boga i bliźniego, by kroczyć nadal drogą, którą musimy iść razem.”

Planszę, na której widniały powyższe słowa zdobił gołąbek z gałązką oliwną w dziobie, symbol pokoju. Przywoływał on gołąbka pokoju z niewielkiej mozaiki umieszczonej na ścianie holu głównego gmachu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Ofiarował ją papież św. Jan Paweł II podczas swej wizyty w siedzibie ONZ w 1979 r. Odpowiedź na pytanie, dlaczego gołąbka wybrano na symbol pokoju znajdziemy w Biblii (między innymi: Rdz 8, 11 oraz Ps 55).

I w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą świętą. Głównym celebransem był proboszcz parafii i gwardian klasztoru o. Lech Dorobczyński OFM. Koncelebrowali Eucharystię: Asystent regionalny o. Józef Łaski OFMCap, oraz Asystenci duchowi wspólnot lokalnych: Wspólnoty FZŚ przy Parafii Matki Bożej Anielskiej na Mokotowie o. Zenon Styś OFM, Wspólnoty miejscowej i regionalnej o. Hieronim Tarłowski OFM oraz Wspólnoty FZŚ w Izabelinie ks. Mirosław Jeleniewicz.

Była też obecna pośród zgromadzenia Siostra Przełożona Wspólnoty Regionu Warszawskiego s. Grażyna Sołtan OFS i nieco później dołączył do nas Asystent regionalny o. Marian Jarząbek OFMConv.

Kazanie wygłosił o. Lech Dorobczyński OFM. Ojciec zwrócił naszą uwagę na fakt, że może nie ma na świecie pokoju, bo nie potrafimy się modlić, bo nie błagamy Boga dniem i nocą o pokój na świecie. Nie ma pokoju na świecie, bo świat nie prosi o pokój, tak jak pod natchnieniem Ducha Świętego, uczynił to święty Jan Paweł II w roku 1986, zapraszając do wspólnej modlitwy w Asyżu przedstawicieli wszystkich religii świata. Świat tak bardzo potrzebuje pokoju, dlatego musimy stawać ramię w ramię, jak to czynił św. Franciszek z Asyżu, czy to z trędowatym, czy to z sułtanem; bo od szacunku dla drugiego człowieka zaczyna się budowanie pokoju. Powinniśmy też goręcej modlić się o jedność chrześcijan, aby „scalić porąbane, rozczłonkowane Ciało Chrystusa w jedno”.

Oprawa liturgiczna Mszy Św. została powierzona Wspólnocie FZŚ przy Parafii Matki Bożej Anielskiej na Mokotowie.

Przed Błogosławieństwem na zakończenie Mszy św., odmówiliśmy wspólnie na głos franciszkańską „Modlitwę o Pokój”, starając się przyjąć jej słowa całym sercem za swoje.

Szczególnej wymowy nabrały tym razem słowa wypowiadane przez kapłana na każdej Mszy św. „Przekażmy sobie znak pokoju”, szczególnie wybrzmiało też „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem!”.

Po Eucharystii konferencję, której tytuł mógłby brzmieć tak jak hasło pierwszego Światowego Dnia Ubogich: „Nie miłujmy słowem, ale czynem” wygłosił Asystent regionalny o. Józef Łaski OFMCap. Ojciec przywołał w swej konferencji, między innymi postaci św. Franciszka, który uczy nas rozpoznawać Chrystusa w ubogich i naśladować Jezusa ubogiego oraz św. Elżbiety Węgierskiej, patronki dobroczynności i patronki FZŚ. Ojciec Józef nawiązał też szeroko do ogłoszonego przez Papieża Franciszka Światowego Dnia Ubogich, który ma być obchodzony każdego roku w 33 niedzielę zwykłą w roku liturgicznym – przed uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Przywołał słowa Papieża Franciszka, że „wszyscy jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do biednych, do wspólnej modlitwy, do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy i przytulenia, aby poczuli ciepło miłości oraz doświadczyli tego, że nie są sami, że mają ludzi, na których mogą liczyć.” Modlitwa „Ojcze nasz” wyrażona w pierwszej osobie liczbie mnogiej pomaga nam przezwyciężać egoizm. Dzielenie się tym co mamy z ubogimi, z potrzebującymi, pozwala nam lepiej zrozumieć Ewangelię i żyć jej istotą.

Po konferencji obejrzeliśmy dwudziestominutowy film Sylwestra Jesionkiewicza „Żyjmy duchem Świętego Franciszka”. Film zdobył nagrodę specjalną na XXIV Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2009, a powstał z inspiracji o. Zenona Stysia OFM. Autor dedykując swój film rodzinie franciszkańskiej w Polsce, stwierdził, że „Obecnie, może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebujemy odwołań do jego (św. Franciszka) duchowości, aby DOBRO I POKÓJ na stałe zagościły między ludźmi i w sercu każdego człowieka.”

Następnie zgromadzeni przed Najświętszym Sakramentem, pochyliliśmy się nad Siedmioma Radościami Najświętszej Maryi Panny w koronce franciszkańskiej, którą poprowadził o. Hieronim Tarłowski OFM, a krótkie rozważania przed każdą Radością wypowiedziała s. Joanna Wójcicka OFS, z miejscowej Wspólnoty. Po tej modlitwie, pod przewodnictwem s. Grażyny Sołtan OFS, odnowiliśmy Akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Odmówiliśmy też Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie części duchowej spotkania o. Hieronim udzielił zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Wychodząc, mieliśmy możliwość nabyć w kruchcie kościoła lektury związane z duchowością franciszkańską oraz płytkę z nagraniem filmu „Żyjmy duchem Świętego Franciszka”, tak abyśmy mogli go sobie jeszcze nie raz obejrzeć i z innymi się nim podzielić.

Po uczcie duchowej, zaproszeni przez o. Hieronima, udaliśmy się na agapę przygotowaną przez miejscową Wspólnotę. Jak co roku wszystko było smakowite, a spotkanie braterskie okazało się radosną okazją do rozmów i podzielenia się na gorąco przeżyciami.

Spotkanie przypomniało nam o potrzebie pielęgnowania pokoju w ludzkich sercach, domach, wspólnotach i społeczeństwie. Mamy żyjąc duchem Asyżu, iść i głosić światu orędzie pokoju.

PAX ET BONUM

tekst: s. Barbara Bogusławski de la Grange OFS
zdjęcia: s. Jadwiga Gajewska OFS

© CRT 2012