400 lat minęło… z dekretu fundacji kustodii polskich o. Aleksandra Patavina

3 czerwca

400 lat minęło… z DEKRETU FUNDACJI KUSTODII POLSKICH o. Aleksandra Patavina:

(…) oświadczamy, że przybyliśmy do Królestwa Polskiego, aby z Bożą pomocą, wsparci powagą Ojca świętego, Grzegorza XV i obdarzeni przezeń pełnią uprawnień, wprowadzić Reformę naszego Zakonu, przenieść na tamtejszy grunt, rozszerzyć oraz uporządkować, w oparciu o przepisy naszej Reformy (…).

W Imię Trójcy Przenajświętszej, po wezwaniu Bożej pomocy i zwróceniu się z prośbą o wstawiennictwo do Najśw. Maryi Dziewicy i św. Ojca naszego Franciszka, rozważywszy wszystko dokładnie, mocą udzielonej nam specjalnej władzy, aby do Polski wprowadzić wspomnianą Reformę, przepisujemy, ustanawiamy i określamy ją w następujący sposób:

(…) Reforma franciszkańska w Polsce powinna na zawsze podlegać Najprzewielebniejszemu Ojcu Generałowi całego Zakonu oraz Reformy przedalpejskiej familii (…) a także komisarzom, prawnie przez niego wysłanym, oraz każdemu przełożonemu Reformy, ustanowionemu przez Stolicę Apostolską (…)

Na mocy wspomnianej już władzy ustanawiamy w Królestwie Polskim dwie kustodie czyli prowincje, mianowicie: jedną w Małopolsce i na Rusi; dołączamy do niej również klasztor w Gliwicach św. Krzyża na Śląsku, założony dla Reformatów, opierając się na specjalnej władzy udzielonej nam przez Najprzewielebniejszego Ojca Wikariusza Generalnego; drugą zaś w Wielkopolsce i na Mazowszu. Pierwsza Reforma w Małopolsce i na Rusi nazywa się prowincją, czyli kustodią Reformy Najświętszej Maryi Panny Anielskiej, druga natomiast w Wielkopolsce i na Mazowszu prowincją Reformy św. Antoniego z Padwy (…).

Ponadto dla (…) Reformy Najświętszej Maryi Anielskiej w Polsce (…) wybrany został kustoszem prowincjalnym (…) o. Feliks Mąkowski – Polak, spowiednik i kaznodzieja, reformat. Według Statutów Zakonu i naszej Reformy wyznaczyliśmy również dyskretów czyli definitorów kustodii, mianowicie o. Cypriana Gozdeckiego – spowiednika, kaznodzieję, reformata, Polaka, oraz o. Jana z Galbiato – kaznodzieję, spowiednika, z naszej Reformy mediolańskiej.

Dla kustodii zaś czyli prowincji naszej Reformy św. Antoniego z Padwy w Wielkopolsce i na Mazowszu na tejże naszej kapitule (…) kanonicznie i prawnie wybrany został kustoszem o. Benedykt Bułakowski – kaznodzieja, teolog, reformat, Polak (…). Podobnie na dyskretów kustodii, czyli prowincji, wyznaczyliśmy o. Bernardyna Miaskowskiego – kaznodzieję, spowiednika, reformata, Polaka, oraz o. Bonawenturę z Varallo – Włocha, spowiednika, z reformackiej prowincji mediolańskiej.

Wymienionym ojcom i braciom, kustoszom i ich definitorom mocą naszego apostolskiego mandatu udzielamy takiej władzy i upoważnienia, jakie zawierają się w bullach papieskich, statutach generalnych naszej Reformy oraz jakie według zwyczajów są zachowywane we Włoszech.

Na mocy świętego posłuszeństwa nakazujemy i polecamy braciom podwładnym oraz zobowiązujemy ich, aby byli im ulegli.

Działo się to na kapitule prowincjalnej w Zakliczynie, w klasztorze Najśw. Maryi Anielskiej, w dniu 3 czerwca 1623 roku.

o. Aleksander Patavin
komisarz apostolski

© CRT 2012