Australia

OO. FRANCISZKANIE W ZACHODNIEJ AUSTRALII

          Praca polskich franciszkanów w Zachodniej Australii datuje się od przybycia o. Bolesława Smoka do Perth w grudniu 1973 roku.

            Pobyt o. Bolesława Smoka w Australii Zachodniej i jego praca pozytywnie przyjęta, zarówno przez ludność jak i duchowieństwo stała się okazją, do tego że zarówno on sam jak i ks. bp. Szczepan Wesoły, współpracownik Delegata Ks. Prymasa dla Emigracji oraz ks. Rektor Dzięcioł rozpoczęli starania, by Prowincja Matki Bożej Anielskiej przejęła na stałe duszpasterstwo polonijne w Australii Zachodniej. Do tej pracy zgłosiło się oprócz o. Bolesława jeszcze dwóch chętnych ojców: Sebastian Pępiak i Anioł Sroczyński. Pierwsza decyzja Definitorium Prowincji (7.11.1974) była negatywna „ze względu na zaangażowanie się w prace duszpasterskie w Kraju i podjęcie zobowiązań wobec misji franciszkańskiej w Togo”. Jednak na posiedzeniu 17.04.1975 roku Defnitorium po dokładnym przeanalizowaniu pism, które wpłynęły w tej sprawie i rozważeniu problemu wyraziło zgodę na wyjazd dwóch wyżej wspomnianych ojców i dalszy pobyt o. Bolesława.

            22 października 1975 roku do o. Bolesława Smoka dołączyli dwaj jego współbracia: o. Anioł Sroczński i o. Sebastian Pępiak. Pogarszający się stan zdrowia ks. Prałata Witolda Dzięcioła skłonił go do złożenia rezygnacji z funkcji Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Australii i Rektora Polskiego Ośrodka Rzymskokatolickiego w Perth z dniem 1 listopada 1975, o fakcie tym napisał oficjalny organ duszpasterstwa polonijnego: „Duszpasterstwo Polskie w Zachodniej Australii przejęli Ojcowie Franciszkanie. Superiorem zespołu duszpasterskiego został o. Bolesław Smok OFM. Dotychczasowy duszpasterz dla Polaków ks.prał. W. Dzięcioł poszedł na emeryturę”(Duszpasterz Polski Za granicą R.27:1976 nr l s.73-74).

            Duszpasterze z Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce pracujący w Australii Zachodniej:

o. Bolesław Smok (1973 – 2008) zmarły w roku 2008

 o. Sebastian Pępiak (1975 – 1978) zmarły w roku 1996

 o. Anioł Sroczyński (1975 – 1978) zmarły w roku 2006

 o. Szymon Bienias (1978 . 1981)

o. Janusz Trawiński (1978-1994) zmarły w roku 1999

 o. Hieronim Tarłowski (1981-1993)

 o. Ronald Haber (1991 – 1994)

 o. Maciej Kaczmarczyk (1994 –

 o. Artur Machała (1995 –1999)

 o. Tomasz Bujakowski (1998 –

 o. Stanisaw Tomasiak (2007 -

 o. Piotr Rzucidło (2011 -

            Od chwili otwarcia kaplicy, gdy duszpasterstwo na stałe objęli Franciszkanie, przy starej kaplicy w Maylands były sprawowane dwie msze św. w godzinach wieczornych. W niedziele i święta odprawiane były dwie msze św. w kaplicy, jedna w kościele św. Brygidy. Ponadto dojeżdżano z mszą św. do następujących ośrodków:

Albany – pięć razy w roku

Narrogin – co drugi miesiąc

Collie i Bunbury –w każdą 3-cią niedziele miesiąca

Northam – w każdą drugą niedzielę miesiąca

Geraldton – trzy razy w roku (do końca 1979)

Kalgoorlie – 3 razy w roku

 Midland – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca

Bellevue w każdą czwartą niedzielę miesiąca (do końca 1978)

Fremantle – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

            Taki porządek nabożeństw utrzymał się do roku 1981.Przybycie nowych emigrantów z Polski do Perth podyktowało konieczność objęcia ich posługą duszpasterską. Z coniedzielną mszą św. dojeżdżano do nich do Graylands(1981 –1983) i Coolbellup (1982 –1984).

Obecnie polskie msze św. niedzielne odprawiane są:

Maylands – sobota godz. 18.30.; niedziela godz. 8.00., 9.30., 19.00.

Kościół Św. Brygidy – niedziela godz. 11.30.

Fremantle – pierwsza niedziela miesiąca godz. 12.00.

Northam – druga niedziela miesiąca

Bunbury – trzecia niedziela miesiąca

Collie – co trzy miesiące.

            Inne posługi duszpasterskie: chrzty, śluby, pogrzeby, nabożeństwa majowe, czerwcowe, październikowe, procesje: Bożego Ciała, żałobna na cmentarzu, kolęda, świecone itp.

            Oprócz Mszy św. i sprawowania sakramentów św. do obowiązków oo. Franciszkanów należy również troska o chorych.  Wizyta księdza u człowieka chorego jest szczególną okazja do spotkania się z człowiekiem prawdziwie potrzebującym duchowej pociechy. Ojcowie regularnie odwiedzają chorych w  szpitalach w  domach starców i w domach prywatnych. Ponadto śpieszą z posługą sakramentalna na każde wezwanie telefoniczne z różnych szpitali i domów. W latach 1975 – 1998, odwiedzono 13,823osoby.

            Opieką duszpasterską objęte są również dzieci z Polskich Szkól Sobotnich im. Adama Mickiewicza i Mikołaja Reja (katechizacja, przygotowanie do Sakramentu Spowiedzi i I-szej Komunii św. oraz Sakramentu Bierzmowania)

            Duszpasterze biorą udział w różnych okolicznościowych imprezach o charakterze religijnym (opłatek święcone) i patriotycznym. Wszystkie święta kościelne i narodowe, szczególnie 3-go Maja i 11-go listopada obchodzone są uroczyście przy licznym udziale Polaków.

            Mówiąc o duszpasterstwie w Australii Zachodniej, nie sposób nie wspomnieć o rekolekcjach wielkopostnych, które stanowią trwały element w życiu tutejszej Polonii. Ich celem jest przygotowanie wiernych do spowiedzi wielkanocnej. Cieszyły się zawsze liczną frekwencja i są okazją do spotkania się z zaproszonym rekolekcjonistą z innych ośrodków duszpasterskich Australii lub z Polski. Zwyczaj corocznych rekolekcji wielkopostnych wprowadził ks. Rektor Witold Dzięcioł w 1955 r. i są one kontynuowane aż do dnia dzisiejszego.

            Działalność duszpasterska oo. Franciszkanów w Australii Zachodniej pozostaje wartością niewymierną, gdyż nie da się jej ująć w dane statystyczne. Z różnych jednak świadectw wynika, że oo.Franciszkanie na przestrzeni 30-tu lat poświęcili jej dużo sił i pracy. Potwierdzeniem tych słów niech będzie list księdza Arcybiskupa Szczepana Wesołego skierowany na 25-lecie pracy polskich franciszkanów, w którym czytamy:

”...nie myślałem, że tak dużo lat upłynęło już od starań, aby Ojcowie przejęli Perth. Było z tym trochę kłopotu i trzeba było przekonać Ojców w Rzymie, Ojców w Sydney, ale chwała Bogu, że przez ten czas Ojcowie zdziałali tyle dobra. Dziś Zachodnia Australia kojarzy się z Ojcami Franciszkanami. Dobrze, że tak jest.  Niech Bóg błogosławi w dalszej pracy”.

Opracowanie O. Maciej Kaczmarczyk

Australia - Maylands

Polish Franciscan Community
35 Eighth Avenue
Maylands W.A. 6051
Perth West AUSTRALIA
tel. (00-61) 89-272-21-54
fax (00-61) 89-473-14-17


e-mail: ofm2@excite.com


            o. Metody Bujakowski
            o. Maciej Kaczmarczyk
            o. Stanisław Tomasiak

 

Australia - Sydney

Franciscan Friary
14 Albert Street
Edgecliff NSW 2027

tel. (02)  9302 2900

             o. Piotr Rzucidło – gwardian

© CRT 2012