Betlejem: celebracja pierwszej niedzieli Adwentu

 

Adwent jako radosne oczekiwanie na przyjście Pana, ma szczególny charakter w Betlejem. Tegoroczna pierwsza niedziela Adwentu jest obchodzona w tym samym dniu, co uroczystość ku czci św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy z Aleksandrii.

Obchody ku czci św. Katarzyny Aleksandryjskiej rozpoczęły się w sobotę tradycyjnym ingresem franciszkańskiego kustosza Ziemi Świętej do bazyliki Narodzenia. Na placu żłóbka przed bazyliką o. Pierbattista Pizzaballa został przyjęty przez Verę Baboun – burmistrza Betlejem, przedstawicieli lokalnej wspólnoty parafialnej oraz dostojników Kościołów prawosławnego i ormiańskiego, którzy wspólnie z franciszkanami opiekują się miejscem narodzenia Jezusa Chrystusa. Bracia Mniejsi wprowadzili ojca Kustosza do Bazyliki Narodzenia, a następnie do przyległego do niej kościoła św. Katarzyny. W krótkim powitaniu ojciec Kustosz podkreślił potrzebę duchowej gotowości na spotkanie z Jezusem. Jednocześnie podziękował władzom miasta za przygotowania do przyjęcia licznych pielgrzymów, którzy przybędą na tegoroczne święta do Betlejem.

Znakiem rozpoczynającego się radosnego Adwentu jest także Betlejemskie Światło Pokoju. Dzięki inicjatywie austriackiej telewizji oraz przy wsparciu skautów i harcerzy, Betlejemskie Światło Pokoju dotrze do wielu krajów Europy oraz świata, w tym także Polski. W połowie grudnia zostanie przekazane Ojcu Świętemu Franciszkowi.

 

o. Piotr Blajer OFM, Jerozolima 01.12.2013

© CRT 2012