Betlejem: Jubileusz Międzynarodowego Ruchu Pax Christi

Międzynarodowy Ruch na rzecz pokoju Pax Christi obchodzi w tym tygodniu 70. rocznicę powstania. Główne uroczystości rocznicowe, z udziałem licznych przedstawicieli z całego świata odbyły się w Betlejem. Uczestniczył w nich także emerytowany patriarcha Jerozolimy Michel Sabbah.

W uroczystościach jubileuszowych w Betlejem uczestniczyło ponad 150 delegatów z 30 krajów. Organizatorzy podkreślali, że wybór Ziemi Świętej, by świętować jubileusz ruchu, którego głównym zadaniem jest pojednanie, nie był przypadkowy. Ziemia Święta jest jednym z najtrudniejszych regionów na świecie. Obecność wielu działaczy na rzecz pokoju w tym właśnie miejscu i z tej okazji ma być zachętą do podjęcia konkretnych działań na rzecz pokoju i pojednania w rejonie Bliskiego Wschodu. Jubileuszowe spotkanie ma także zasiać nadzieję w sercach mieszkańców, że trwały pokój i pojednanie są możliwe.

Program uroczystości obejmował konferencje i spotkania, które umożliwiły zapoznanie się z różnymi realiami życia w Palestynie. Uczestnicy odwiedzili między innymi obóz uchodźców w Aida, nawiedzili Hebron i spotkali się z młodymi Palestyńczykami zaangażowanymi w dialog pokojowy.

W słowach skierowanych do uczestników jubileuszu, Ojciec Święty nazywał ich pielgrzymi na drodze do pokoju. Jednocześnie wyraził nadzieję, że spotkanie w Betlejem będzie okazją do otwarcia serc na Boga i służenia Bogu w społecznościach, którym służą.

Międzynarodowy Ruch na rzecz pokoju Pax Christi powstał w 1945 roku we Francji. Założycielami ruchu byli Martha Dortel-Claudot i biskup Pierre-Marie Théas. W założeniu ruch powstał, by wspierać pojednanie francusko-niemieckie po II wojnie światowej. Z czasem ruch rozszerzył swoją działalność na inne kraje europejskie i zajął się szeroko pojętym pojednaniem i modlitwą o pokój między narodami. W 1952 r., Papież Pius XII uznał międzynarodowy ruch Pax Christu  za oficjalny katolicki ruch pokojowy.

o. Piotr Blajer OFM, Jerozolima 17.05.2015

© CRT 2012