Betlejem – kolebka Mesjasza.

Obchodząc co roku pamiątkę narodzenia Jezusa, miliony chrześcijan kierują wzrok duszy i ciała w stronę Betlejem, do miejsca, w którym przed wiekami przyszedł na świat Chrystus Pan. To przełomowe w dziejach ludzkości wydarzenie sprawiło, że niczym szczególnym nie wyróżniające się dotąd miasteczko palestyńskie urosło niespodziewanie do rangi wielkiego, a dźwięk jego imienia rozbrzmiewa przez tysiąclecia, niosąc wszystkim ludziom radosne orędzie pokoju i miłości, choć dla wielu bywa ono również, niestety, powodem bezpodstawnej nienawiści i gniewu.

            Pozycja „Betlejem – kolebka Mesjasza” o. Daniela L. Chrupcały z Jerozolimy stanowi prezentację miasta narodzin Jezusa w aspekcie historycznym, archeologicznym i biblijnym. Autor, wykładowca teologii dogmatycznej w Międzynarodowym Seminarium Franciszkańskim oraz teologii biblijnej w Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie, w sposób kompetentny ukazuje misterium oraz tradycje związane z narodzeniem Jezusa Chrystusa - Księcia Pokoju.  


  • Autor: Lesław Daniel Chrupcała
  • ISBN: 83-912251-4-3
  • Wydawnictwo: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej
© CRT 2012