Biała wiosna ...

Witam w pierwszych dniach kalendarzowej wiosny.
W Ziemi Świętej kwitnie pustynia, a w Polsce zima nie odpuszcza…
Ten mailowy list piszę z rodzinnego domu w Złotej…
Za oknem biało jak na Bożonarodzeniowych kartkach... a tu Wielkanoc u progu.
Z powodu ataku zimy w całej okolicy przez kilkanaście godzin nie mieliśmy prądu…
A jak mowa o prądzie, to pragnę podzielić się radością zakończenia realizacji nowego oświetlenia w Jerozolimie i Nazarecie… Deo gratias!

Mój przyjazd do Polski to nie urlopowa premia.. lecz wielkopostny rekolekcyjny trud.
Od 17 do 20 marca głosiłem rekolekcje w parafii Wszystkich Świętych w Warszawie.
Patronował nam św. Józef sprawiedliwy - Patron Wierzących - który "upodobał sobie w prawie Pana".
Oprócz nauk dla dorosłych miałem również rekolekcyjne spotkania dla dzieci szkoły podstawowej.
Zapewniam o modlitwie i życzę owocnego przeżycia Wielkiego Tygodnia…
brat mniejszy Jerzy

 

Pokój i Dobro!                                                                                                                     18.03.2013

Na naszej wielkopostnej drodze Pan Bóg dał nam widzialny znak swojej obecności w Kościele i w świecie. Kardynałowie prowadzenie przez Ducha Świętego wybrali 266 następcę św. Piotra „prawie z końca świata”, jak powiedział o sobie papież Franciszek. Z zaskakującego wyboru kard. Jorge Mario Bergoglio urodzonego w Argentynie i pełniącego duszpasterską posługę w Buenos Aires cieszą się katolicy na całym świecie, a zwłaszcza cała Ameryka Łacińska.

W dziękczynną symfonię radości włączyli się chrześcijanie w Israelu i Palestynie oraz bracia z Kustodii Ziemi Świętej. Wybór imienia Franciszek, jakie przyjął nowy papież, jest dla całej rodziny franciszkańskiej na pewno powodem do radości, lecz przede wszystkim wezwaniem do pełniejszego realizowania ideału Biedaczyny z Asyżu, w którym Ojciec Święty widzi inspirację swojej posługi piotrowej. Jak sam wyjaśnił podczas sobotniego spotkania w auli Pawła VI ze światem mediów w tym imieniu Ojciec Święty widzi program swojego pontyfikatu troszczącego się o najbiedniejszych członków Kościoła, głoszącego światu orędzie pokoju oraz promującego harmonię człowieka ze stworzeniami, jako drogi spotkania z Bogiem. Dla Kustodii, dodatkowym zobowiązującym motywem do wdzięczności Panu Bogu za wybór papieża Bergoglio jest wieloletnia znajomość i współpraca z nim. Franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej prowadzą bowiem od dziesiątek lat (od kiedy? Możesz poszukać od kiedy tam jesteśmy?) działalność duszpasterską i edukacyjną przy kościele Matki Bożej Miłosierdzia z Syjonu w stolicy Argentyny, który podlega jurysdykcji metropolity Buenos Aires.

Historyczny moment wyboru papieża Franciszka śledziłem na żywo u sióstr Elżbietanek w Nowym Domu Polskim wraz z delegacją Konferencji Episkopatu Polski. Dla dziesięciu biskupów na czele z abpem Stanisławem Gądeckim, zastępcą przewodniczącego konferencji oraz 4 kapłanów z sekretariatu KEP czas przygotowania i dwudniowe konklawe zbiegło się z przeżywaną od 7 do 14 marca pielgrzymką do Ziemi Świętej. Miał wziąć w niej udział również kard. Stanisław Dziwisz, ale niespodziewana decyzja rezygnacji Benedykta XVI i zwołanie konklawe uniemożliwiło mu przybycie do Jerozolimy. Jak wielokrotnie podkreślali polscy biskupi była to pielgrzymka wiary do źródeł wcielenia Syna Bożego i Odkupienia człowieka, solidarności z lokalnym wspólnotą wiernych oraz dialogu z judaizmem. Wybór nowego papieża nadał jej również charakter świadectwa uniwersalności Kościoła katolickiego, którego początki związane są z Jerozolimą. Jak zauważył metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, główny organizator pielgrzymki biskupów, była to najprawdopodobniej pierwsza oficjalna wizyta delegacji KEP do Ziemi Świętej.

Emocje związane z ogłoszeniem decyzji konklawe, z wyborem imienia i poznaniem sylwetki nowego papieża miały dla delegacji Konferencji Episkopatu Polski swoją kontynuację w  czwartkowy poranek. W ostatnim dniu pobytu polskich biskupów była zaplanowana audiencja u Shimona Peresa, prezydenta Izraela. Korzystając z okazji spotkania z hierarchami kościoła katolickiego prezydent Peres złożył oficjalną deklarację najpierw w języku angielskim a następnie po hebrajsku. W przemówieniu dominowała radośc z wyboru Papieża, który jak powiedział Peres jest „znakiem nadziei i pokoju”. Charakteryzuje go bowiem „pobożność, miłość do Boga, umiłowanie pokoju oraz święta skromność”. Składając gratulacje nowo wybranemu papieżowi, spostrzeganemu nie tylko jako religijny przywódca katolików, lecz również jako duchowy lider dla ludzi innych religii prezydent Izraela zaprosił papieża Franciszka do nawiedzenia Ziemi Świętej. „Nowo wybrany Papież – oświadczył prezydent – zostanie powitany z miłością przez chrześcijan, żydów i muzułmanów”. Spotkanie delegacji Episkopatu Polski z Szymonem Peresem odbyło się w prezydenckiej rezydencji w Jerozolimie. Ciepłe słowa o nowo wybranym następcy św. Piotra oraz tak niespodziewane zaproszenie do jak najszybszego przybycia do Ziemi Świętej wyrażają pełne poparcie Izraela dla katolickiego papieża.

Ośmiodniowa pielgrzymka delegacji Konferencji Episkopatu Polski do miejsce świętych chrześcijaństwa wpisała się w liczne inicjatywy podejmowane w Roku Wiary. Towarzysząc biskupom w roli przewodnika byłem uczestnikiem pielgrzymki nie tylko po szlakach Piątej Ewangelii, ale także po drogach współczesnego Kościoła. Wspólnie modliliśmy się razem najpierw o wybór nowego papieża podczas uroczystej Mszy Świętej przy Bożym Grobie oraz wzywając Ducha Świętego hymnem „Veni Creator” wyśpiewanym w Wieczerniku. Po wyborze papieża biskupi pielgrzymi ostatnią Eucharystię celebrowali w sanktuarium wskrzeszenia Łazarza w Betanii dziękując Panu Bogu za dar pielgrzymki do miejsc świętych, za papieża Franciszka, którego imię
po raz pierwszy zostało wymienione w kanonie Mszy św. oraz modląc się o potrzebne dla niego i całego Kościoła łaski.

Dziękując Panu Bogu za wybór Ojca Świętego Franciszka my bracia z Kustodii Ziemi Świętej zapewniamy go jak nakazuje nam Biedaczyna z Asyżu o „synowskim posłuszeństwie i szacunku” oraz o stałej modlitwie w sanktuariach Ojczyzny Jezusa. W dniu dzisiejszym (poniedziałek 18 marca) w bazylice Zmartwychwstania została odprawiona uroczysta Msza Św. dziękczynna za wybór nowego papieża Franciszka oraz w intencji jego pontyfikatu. Przewodniczył jej abp Fouad Twal, łaciński patriarcha Jerozolimy. O. Pierbattista Pizzaballa, kustosz Ziemi Świętej wygłosił homilię, a nuncjusz apostolski w Izraelu i delegat w Jerozolimie skierował specjalne przesłanie do Ojca Świętego w imieniu lokalnego Kościoła Matki w Ziemi Świętej. We Mszy św. przy Bożym Grobie uczestniczyli kapłani diecezjalni i zakonni, osoby życia konsekrowanego, jak również liczni wierni i pielgrzymi.

J. Kraj OFM


© CRT 2012