Biecz

Kościół Klasztorny 00.Franciszkanów (Reformatów) p.w. św. Anny w Bieczu wzniesiony na miejscu dawnego zamku 1641-1650 z fundacji Jana Wielopolskiego wojewody krakowskiego i kasztelana bieckiego. Konsekrował bp M. Oborski w dniu 16.09.1663 r. Barokowy, z kamienia i cegły, otynkowany, kryty blachą. W typie kościołów reformackich, jednonawowy, z węższym prezbiterium zamkniętym półkoliście. Wnętrze, sklepione kolebkowo z lunetami, rozczłonkowane podziałami pilastrowo-ramowymi. Dachy siodłowe, nad prezbiterium wieżyczka na sygnaturkę, kulista z latarnią. Oratorium zakonne wydzielone za ołtarzem głównym. Zakrystia objęta bryłą klasztoru przyległego do kościoła. Ołtarz główny i sześć bocznych barokowe z drugiej poł. XVII w. W głównym ołtarzu rzeźbiona grupa "Ukrzyżowania". W niektórych ołtarzach bocznych obrazy późno-barokowe, ponadto rzeźba Matki Bożej w stroju szlacheckim, prawdopodobnie ze schyłku XVI w. przedstawiająca Matkę Bożą Anielską. Klasztor murowany w latach 1645 - 1663 o skromnych cechach barokowych. Kościół był kościołem klasztornym. W dniu 01.09.1999 r. przy tym kościele bp Kazimierz Górny erygował parafię. Powstała ona z podziału parafii Bożego Ciała w Bieczu.

Klasztor i parafia p.w. św. Anny
ul. Kazimierza Wielkiego 2
38-340 Biecz
tel. 13-447-18-44
e-mail: franciszkanie.biecz@gmail.comwięcej informacji na: http://franciszkaniebiecz.pl/

 

© CRT 2012