Biecz – rocznica konsekracji kościoła

16 września

BIECZ, 360. ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA

Reformaci KUSTODII MAŁOPOLSKIEJ, zaproszeni do Biecza w roku 1624, osiedlili się przy kościele św. Jakuba Apostoła na tzw. dolnym przedmieściu, znajdującym się blisko rzeki Ropy. Zbudowany dla nich drewniany klasztor często nawiedzały powodzie. Dlatego też wynikła potrzeba przeniesienia fundacji na inne miejsce. Wybrano wzgórze zamkowe, na którym znajdował się wcześniej gród starościański. Lokalizację tę potwierdził król Władysław IV dokumentem z dnia 22 kwietnia 1642 r. Kamień węgielny pod budowę kościoła położono 12 maja 1645 r.

Aktu konsekracji świątyni pod wezwaniem św. Anny dokonał w dniu 16 września 1663 r. bp Mikołaj Oborski, sufragan krakowski. Jednocześnie konsekrował pięć ołtarzy, poświęcając je następującym świętym: główny – św. Annie, boczne: Matce Boskiej i św. Antoniemu z Padwy (z lewej strony), św. Józefowi, oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny i św. Franciszkowi z Asyżu (ze strony prawej).

Uroczystość ta stanowiła uwieńczenie prac związanych z budową kościoła, przez następne jednak lata uzupełniano i ubogacano wyposażenie jego wnętrza.

Głównym fundatorem świątyni i przylegającego do niej klasztoru był Jan Wielopolski, starosta biecki, późniejszy wojewoda krakowski. Znaczny wkład wnieśli także: Agnieszka Wolska z Biecza, matka wybitnego kaznodziei reformackiego, o. Franciszka, która ofiarowała pieniądze pochodzące ze sprzedaży swojej kamienicy oraz zamordowany przez chłopów w roku 1655 Lanckoroński z Brzezia…

 

© CRT 2012