Błogosławiony Jan XXIII, papież, wierny naśladowca św. Franciszka z Asyżu

Błogosławiony Jan XXIII, papież, wierny naśladowca św. Franciszka z Asyżu


Niniejsza książka składa się z 6 części. Część I, to bardzo zwięźle ujęte „Życie bł. Jana XXIII w datach”. Część II „Życie bł. Jana XXIII”, to narracja Anacleta Mosconiego, brata mniejszego z Mediolanu, o rodzinnym domu Dobrego Papieża w Sotto il Monte i pobliskim klasztorze franciszkańskim w Baccanello, o jego powołaniu kapłańskim i służbie Kościołowi jako kapłana oraz biskupa, kardynała i patriarchy Wenecji, a także sukcesora św. Piotra. Część III „Życie bł. Jana XXIII w duchu św. Franciszka”, zawiera opublikowane teksty autorstwa również Anacleta Mosconiego. Część IV „Beatyfikacja Sługi Bożego Jana XXIII” składa się z artykułów pochodzących z książki „Jan XXIII Błogosławionym”, zredagowanej na dzień jego beatyfikacji przez Generalną Postulację Zakonu Braci Mniejszych oraz z „Encykliki o. Augustyna Sepińskiego, ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych (OFM), na dzień zgonu Najwyższego Kapłana Jana Papieża XXIII”, a także „Świadectwa” Stefana kard. Wyszyńskiego i „Homilii Beatyfikacyjnej” Jana Pawła II. W części V „Świadectwa duchowości franciszkańskiej Jana XXIII” opublikowane są polskie przekłady osobistych listów Jana XXIII do braci św. Franciszka i sióstr św. Klary oraz przemówienia i pisma oficjalne adresowane do wszystkich gałęzi OFM.

Wszystkie te teksty zostały zamieszczone w książce z nadzieją rozbudzenia u czytelnika pragnienia niesienia pokoju, prowadzenia dialogu pojednania pomiędzy ludźmi, którego bł. Jan XXIII był „niezmordowanym posłańcem i prorokiem”.

 

O. Salezy Bogdan Brzuszek OFM jest franciszkaninem z krakowskiej Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Specjalistyczne studia z teologii dogmatycznej odbył na KUL, uwieńczone pracą doktorską w 1970 r. Był adiunktem na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), gdzie wykładał teologię systematyczną. Prowadził również zajęcia w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, w Wyższym Instytucie Katechetycznym w Krakowie oraz w rodzimym WSD pw. św. Bonawentury w Krakowie - Bronowicach, gdzie jest wykładowcą nieprzerwanie od 39 lat. Pod jego kierunkiem powstały 44 prace magisterskie, a jego bibliografia obejmuje ponad trzysta artykułów naukowych, encyklopedycznych, recenzji oraz prac popularnonaukowych.

O. Salezy Brzuszek był również wicepostulatorem w procesach beatyfikacyjnych: papieża i tercjarza franciszkańskiego - Jana XXIII, sługi Bożego br. Alojzego Kosiby OFM oraz polskich męczenników z okresu II wojny światowej, w których procesie kanonizacyjnym jest obecnie również wicepostulatorem.

  • Zespół redakcyjny: Salezy Bogdan Brzuszek OFM (red. nacz.), Zenon Styś OFM, Marek Sykuła OFMConv, Grzegorz Filipiuk OFMConv
  • ISSN: 2081 - 8475
  • ISBN: 978 - 83 - 930164 - 8 - 8
  • Wydawnictwo: Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej - Warszawa; Instytut Franciszkański - Łódź-Łagiewniki; Centrum Duchowości "Honoratianum" - Zakroczym


Ojcze, który namaściłeś Twoim Duchem prawdy i miłości błogosławionego Jana XXIII papieża, i dałeś go Kościołowi i ludzkości jako żywy obraz Chrystusa Dobrego Pasterza oraz Jego naśladowcy św. Franciszka z Asyżu, za jego wstawiennictwem pozwól także nam, abyśmy doświadczyli Twojego Miłosierdzia i jaśnieli przed ludźmi światłem dobrych dzieł.


© CRT 2012