Boleśnie doświadczony człowiek. Medytacje z Hiobem

Cierpienie, zwłaszcza wielkie, jest dla każdego z nas wezwaniem do poszukiwania sensu własnej egzystencji. Przebudowuje życie i świat wartości. Dostrzegając cierpienie, albo doświadczając go bezpośrednio, ludzkość od najdawniejszych czasów zmaga się z pytaniem o jego genezę i sens... Jak zachować ufność w Boga, w Jego miłość, gdy dosięga nas cierpienie? Może sami stawialiśmy sobie pytanie o sens cierpienia, szukając uzasadnienia „skandalu cierpienia”, który przeżywaliśmy. Szukaliśmy racjonalnego wyjaśnienia faktu, który wydaje się być pozbawiony sensu sam w sobie.

Chciałbym w tej książce podzielić się swoim zachwytem nad biblijną Księgą Hioba, namówić do czytania jej jako Słowa Bożego dla nas, dzisiaj, tu i teraz, bo taką właśnie moc ma Słowo Boga – jest wiecznie żywe i aktualne. Chciałbym namówić do czytania jej jako księgi mądrości w refleksji nad cierpieniem, a zarazem jako księgi nadziei.

Do refleksji tej natchnęło mnie cierpienie, które dosięgło mnie samego poprzez ciężką chorobę i śmierć mojego śp. Taty. Czas, który z Nim spędziłem, od marca do lipca 2020 roku, podejmując opiekę, dostarczył mi wielu przemyśleń, które może przydadzą się Wam – drodzy Czytelnicy – kiedy także Wam przyjdzie osobiście spotkać się z cierpieniem, wejść na jego drogę.

o. Teodor Knapczyk OFM

 

 

 

  • Autor: o. Teodor Knapczyk OFM
  • ISBN: 978-83-8127-515-6
  • Druk: Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2020
© CRT 2012