Boży Brat

Br. Urban Duda OFM (1888 – 1974)

Wybrany przez Boga i przez Niego Prowadzony, sam Go z kolei wybiera, poświęcając Mu swoje życie w rodzinie franciszkańskiej. Służy jej przez długie lata wszędzie tam, gdzie go posyłała i potrzebowała, oddając pokornie do jej dyspozycji wszystkie swe talenty. W prosty sposób w duchu Ewangelii przeżywa swe pracowite życie w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie.

Nie determinowały go czas ani przestrzeń. Umiał „takie czasy”, jakie dał mu Bóg i takie miejsca, jakie ofiarował mu Święty Zakon, wypełniać pracą, modlitwą i służbą.

Tak jak żył, tak i umarł, wychodząc na spotkanie swej siostry śmierci nie tylko na klęczkach, z modlitwą na ustach, z zapaloną gromnicą, lecz przede wszystkim z zapaloną lampą wiary, nadziei i miłości.

Żywił głębokie przekonanie, że „nastały czasy, że każdy człowiek ma być misjonarzem”. Dlatego zostawił nam wyraźny ślad na drogach naszych ku Bogu i człowiekowi, ślad który warto uwiecznić i za nim postępować.

(fragment wstępu)

Autorem książki jest ks. dr hab. Marian Duda, Dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie – wnuk Tomasza Dudy, rodzonego brata br. Urbana Dudy.

 

 

  • Autor: Opr. ks. Marian Duda
  • Projekt okładki: Magdalena Połacik
  • ISBN 978-83-64487-03-3
  • Wydawnictwo: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae” w Częstochowie (2015)
© CRT 2012