Br. Florian Stański OFMRef

9 lipca

MURARZ, WDOWIEC, REFORMAT… br. FLORIAN STAŃSKI

Jakub Stański, w zakonie br. Florian, urodził się w roku 1688 i ochrzczony został w kościele parafialnym w Lasocinie k. Opatowa 7 lipca. Do MAŁOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW wstąpił jako wdowiec, w wieku lat trzydziestu. Nowicjat w Sandomierzu rozpoczął 4 maja 1718 roku, tamże w roku następnym złożył śluby uroczyste.

Z zawodu był murarzem. W klasztorach, do których był przeznaczany, obok swojej profesji wykonywał zapewne także inne prace. Mieszkał Stopnicy, Solcu nad Wisłą, Zamościu i Przemyślu.

Od roku 1727 mieszkał w Rawie Ruskiej, gdzie trwały prace budowlane przy wznoszeniu murowanego zespołu klasztornego według projektu architekta Pawła Fontany. Chociaż odpowiedzialnymi za całokształt prac byli tamtejsi przełożeni: o. Seweryn Thurry i o. Symforian Arakiełowicz, to z pewnością jego rola w dziele powstawania obiektu była na tyle ważna, że nazywany jest „drugim inspektorem fabryki”.

Zmarł 9 lipca 1732 roku w Rawie Ruskiej – jako drugi z REFORMATÓW tamtejszego klasztoru, nie doczekawszy zakończenia prac budowlanych (budynek klasztorny ukończono w roku 1734, kościół, włącznie z wystrojem cztery lata później).

„W latach stateczny, w obyczajach poważny, w pracy niezmordowany, spokojny,  cierpliwy i cichy” (Mysłkowski).

© CRT 2012