Br. Martynian Wolski OFMRef

1 września

BR. MARTYNIAN WOLSKI, SNYCERZ I STOLARZ DOSKONAŁY… 250. ROCZNICA ŚMIERCI…

Sebastian Wolski, w zakonie br. Martynian, urodził się w Stopnicy ok. roku 1703-04. Sakrament bierzmowania przyjął z rąk bpa Konstantego Szaniawskiego. W roku 1726 wstąpił do MAŁOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW. Nowicjat rozpoczął 1 lipca w Stopnicy, zakończył złożeniem ślubów uroczystych 1 lipca 1727 r. w Wieliczce.

W klasztorach swojej prowincji pracował jako snycerz i stolarz, ceniony jako „doskonały” (eximius) w swoim fachu, współpracując z innymi podobnie artystycznie uzdolnionymi braćmi (Beniaminem Grońskim, Maksymem Ptaszkowskim i Hieronimem Pociszewskim). I tak, w latach 1732-39, wyposażał wnętrze kościoła w Rawie Ruskiej, przez kolejne dwa lata wykonywał podobne prace w Sądowej Wiszni. Przez dłuższy czas przebywał w rodzinnej Stopnicy (1742-43, 1754-58 i 1760-73), Tam sporządził pełne wyposażenie zakrystii oraz wykonał ołtarz znajdujący się przy tym pomieszczeniu (uległy zniszczeniu przy wysadzaniu kościoła w powietrze przez Niemców 7 listopada 1944 r.). W Pilicy, gdzie mieszkał w latach 1749-54, wykonał obramowanie obrazu MB Śnieżnej, wykorzystując elementy z sekretarzyka Marii Józefy Sobieskiej, fundatorki klasztoru (ok. roku 1753).

Zapewne i w innych klasztorach, w których mieszkał (Zakliczyn, Kraków, Kazimierz Dolny, Przemyśl, Pińczów, Wieliczka i Biecz), poświęcał się pracom zgodnym ze swymi uzdolnieniami jak również wynikającym z aktualnych potrzeb (na przykład bywał ogrodnikiem…). Zmarł 1 września 1773 roku w Stopnicy.

© CRT 2012