Brzeziny

Do Brzezin Reformatów sprowadził w 1627 r. Kacper Lasocki, jako pokutę za swoich przodków, którzy sprzyjali reformacji. Obecny kościół wystawiony na miejscu poprzedniego został ukończony i poświęcony w 1700 r. przez sufragana włocławskiego Andrzeja Albinowskiego. Zabudowania klasztorne opasano murem w 1736 r. Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu - to barokowa świątynia, posiada jedną nawę główną, w kształcie prostokąta, z węższym i niższym prezbiterium. Budynek klasztoru zbudowano w początkach XVIII stulecia na planie kwadratu, z niewielkim wirydarzem. Za wejściem głównym do klasztoru znajdują zabytkowe drzwi zdobione snycerką, z datą 1754. Kościół i klasztor były wielokrotnie niszczone i odbudowywane. W 1864 zamknięto klasztor za udział zakonników w Powstaniu Styczniowym. Kilka cel przerobiono na cerkiew, a w pozostałej części mieściło się Starostwo. W 1921 Franciszkanie odzyskali klasztor i kościół.

W 1941 zostali usunięci przez Niemców, a zabudowania zamieniono na skład amunicji. Dnia 19 stycznia 1945 w trakcie odwrotu okupanci podpalili klasztor i kościół. W latach 1947-1952 świątynia odzyskała dzisiejszą postać. Do kościoła przywieziono wówczas organy i ławki z opuszczonego kościoła ewangelicko-luterańskiego. W 1977 wymieniono drewniane okna w kościele na witraże (wg projektu artysty Wiktora Ostrzołka). W latach dziewięćdziesiątych poświęcono odnowiony kościół i salę „Pokój i Dobro”. W 2004 zbudowano amfiteatr im. Jana Pawła II, który służy do celów duszpasterskich i widowiskowych. Wspólnota  brzezińska liczy 7 zakonników. Poza codziennym duszpasterstwem w kościele ojcowie zaangażowani są: jeden jako kapelan w szpitalu powiatowym, dwóch prowadzi katechezę: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brzezinach. Kościół jest otwarty cały dzień, wierni mogą w każdej chwili wejść i nawiedzić Najświętszy Sakrament, skorzystać z sakramentu pokuty podczas nabożeństw (na dzwonek schodzi kapłan dyżurny). Spora grupa wiernych codziennie odmawia o godz. 15.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Przy klasztorze istnieją grupy: Franciszkański Zakon Świeckich, Rodzina Radia Maryja, Młodzież Franciszkańska, Liturgiczna Służba Ołtarza, Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci. Ojcowie codziennie oprócz niedziel i uroczystości sprawują Mszę św. w kościele Sióstr Bernardynek, posługują chorym w domach (na prośbę wiernych), podejmują zastępstwa w dekanacie, pomagają w spowiedziach przed świątecznych, głoszą kazania odpustowe, prowadzą w Adwencie i Wielkim Poście rekolekcje w parafiach dekanatu brzezińskiego oraz sąsiednich. Co roku organizowana jest z klasztoru piesza pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Skoszewach (ok. 1000 osób). Organizowane są także inicjatywy kulturalne w Amfiteatrze im. Jana Pawła II: koncerty dla młodzieży i dorosłych, dzień dziecka oraz cieszący się dużą popularnością Festyn Franciszkański. Przy klasztorze mieści się popołudniowa świetlica dla dzieci, czynna od poniedziałku do piątku:  14.00 – 17.00 I grupa – Szkoła Podstawowa   i  17.00 – 20.00 II grupa Gimnazjum. Na placu przykościelnym wybudowano w latach 2000 - 2004 amfiteatr im. św. Jana Pawła II z przeznaczeniem do celów artystycznych. Dekretem arcybiskupa Władysława Ziółka dnia 30 listopada 2008 r. przy kościele klasztornym została ustanowiona parafia licząca ok. 2600 osób.

Klasztor i parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu
ul. Reformacka 1
96-140 Brzeziny ŁÓDZKIE
tel. 46-874-21-45

więcej informacji na: www.franciszkaniebrzeziny.pl
e-mail: fanciszkanie.brzeziny@gmail.com

© CRT 2012