Charyzmat życia i duchowość Mieczysławy Faryniak (1903–1990) pustelnicy polskiego Spisza.

Książka ks. Mirosława Ślełdzińskiego to wnikliwie przygotowana praca, oparta na pamiętniku Mieczysławy Faryniak oraz na relacjach świadków jej życia. To historia pustelnicy, która swoje życie zdecydowała się poświęcić Bogu, Kościołowi i ludziom. To opowieść o kobiecie, która kupiła ziemię na Skałce w Dursztynie i z tym miejscem związała całe swoje życie. Organizowała przedszkola domowe, opiekowała się chorymi, w czasie II wojny światowej pomogła żydowskiej rodzinie, wybudowała kaplicę Ducha Świętego. Swoją posiadłość przekazała siostrom Niepokalankom w zamian za dożywotnią opiekę. Zmarła 29 kwietnia 1990 roku.

Na stronie str. 67  ww. książki możemy przeczytać:

Nie byłoby  takiej Mieczysławy Faryniak jaką zapamiętał ją Spisz, bez formacyjnego kontaktu z duchownymi braćmi św. Franciszka. Do tercjarstwa została przyjęta przez o. Maurycego Przybyłowskiego OFM w Dursztynie, profesję również złożyła na jego ręce w Brodnicy.

W pamięci niektórych osób pozostała, jako dzisiejszy św. Franciszek.

Książka został wydana w serii Biblioteka Franciszkańska, Nowa seria, t. 9.


  • Autor: ks. Mirosław Ślełdziński MIC
  • ISBN: 978-83-8224-042-9
  • Druk: Wydawnictwo św. Stanisława BM Warszawa 2021
© CRT 2012