Choinkowa atmosfera...

Nucimy już kolędowe melodie i przygotowujemy nasze kościoły i domy do celebracji Bożego Narodzenia.
Nowenna do Dzieciątka Jezus i świąteczne dekoracje są wyrazem właściwego spojrzenia na ludzkie życie, które potrzebuje coś dla ducha, ale też coś dla ciała.

W Ziemi Świętej jedynie Betlejem przybrało świąteczną szatę.
Byłem na inauguracji bożonarodzeniowych dekoracji o czym więcej w felietonie...
a dla mających alergię na teksty pisane dołączam małą galerię zdjęciową.

Przedświąteczny tydzień obfituje w różne spotkania i wizyty...
mam również dwie "służbowe wigilie" z pracownikami CIC (Chrześcijańskie Centrum Informacji i FMC (Franciszkańskie Centrum Medialne).

Przesyłam ciepłe świąteczne pozdrowienia i życzenia...których pełniejszą wersje prześle wraz z kolejnym felietonem...
Zapewniam o pamięci w modlitwie i w sercu...

brat Jerzy


PS. moje zdjęcie z Mikołajem znalazło się na izraelskiej stronie, które oferuje "odpłatnie" różne zdjęcia...
Zdjęcie zostało zrobione blisko klasztoru w minioną niedzielę... Szybkim krokiem maszeruję na procesję do Bożego Grobu.


Pokój i Dobro!                                                                                                                                                17.12.2012

Adwent uzmysławia nam sens ludzkiego pielgrzymowania. Pokazuje nam co to znaczy być w drodze. Uczy pozostawiać zbędne rzeczy za sobą i wybierać tylko te istotne, które służą w realizacji celu pielgrzymki. Idąc ku świętom Bożego Narodzenia trzeba pozbywać się balastu słabości i grzechu, a przynieść do żłóbka dobre intencje i czyny świętości.
Rozpoczęliśmy drugi etap Adwentu: czas nowenny do Dzieciątka Jezus i ostatniego tygodnia, podczas którego w liturgii nieszporów pojawia się siedem tzw. wielkich antyfon, których treść jest zaczerpnięta z tekstów Starego Testamentu. Przedstawiają one tytuły oczekiwanego Mesjasza: O Mądrości (Sapientia); O Panie (Adonai); O Korzeniu Jessego (Radix Iesse); O Kluczu Dawida (Clavis David); O Wschodzie (Oriens); O Królu narodów (Rex gentium); O Emmanuelu (Emmanuel). Po reformie liturgicznej antyfony w skróconej formie znalazły się we Mszy św. jako werset aklamacji przed Ewangelią. Pierwsze litery łacińskiej wersji antyfon, poczynając od ostatniej do pierwszej, tworzą słowa „ero cras” – „jutro przybędę”. Stanowią one jakby liturgiczną odpowiedź na adwentowe zawołanie: Marana tha! – Przyjdź Panie Jezu. Przez ostatnie dni Adwentu czytania biblijne i teksty formularzy mszalnych akcentują radosne oczekiwanie na przyjście Chrystusa „w czasie”, które Kościół celebruje w uroczystości Bożego Narodzenia.
Również w Ziemi Świętej w parafialnych świątyniach oraz kaplicach wspólnot zakonnych rozpoczęliśmy bezpośrednie liturgiczne przygotowanie do wspomnienia Narodzenia Pańskiego. Tradycyjnie w pierwszym dniu nowenny, w sobotę 15 grudnia, odbyła się w Betlejem ceremonia inauguracji bożonarodzeniowych dekoracji centralnego placu miasta. W tym roku miała ona bardzo uroczysty charakter. O godz. 17.30 plac Żłóbka przed bazyliką Bożego Narodzenia wypełnili mieszkańcy Betlejem, zarówno chrześcijanie jak i muzułmanie oraz pielgrzymi i turyści. Przybyli liczni goście honorowi a wśród nich Salam Fayyad, premier palestyńskiego rządu, reprezentanci lokalnych i centralnych władz Autonomii Palestyńskiej oraz przedstawiciele wspólnoty chrześcijańskiej. Na podkreślenie zasługuje obecność stróżów Groty i bazyliki Narodzenia Pańskiego, czyli prawosławnych Greków, franciszkanów, reprezentujących Kościół katolicki oraz Ormian. Ceremonia zaświecenia betlejemskiej choinki rozpoczęła się hymnem Palestyny w wykonaniu zespołu skautów oraz występem chóru parafialnego działającego przy franciszkańskim kościele św. Katarzyny przy bazylice Narodzenia.
Vera Ghattas Baboun, gospodarz ceremonii, powitała wszystkich gości, życząc każdemu pokoju i miłości. W przemówieniach pani burmistrz oraz premiera Autonomii Palestyńskiej dominowały dwa główne wątki: chrześcijańskie święto Bożego Narodzenia oraz celebracja przyznania Palestynie statusu państwa nieczłonkowskiego ONZ-tu. Według Very Baboun w tym roku Betlejem ma prawo świętować podwójne urodziny: wspomnienie przyjścia na świat Jezusa Chrystusa oraz decyzję wspólnoty międzynarodowej przyznającej narodowi palestyńskiemu nowy status polityczny.
W bożonarodzeniowym przesłaniu burmistrz Betlejem czytamy: „W tej historycznej chwili, pokoju i radości, dziękujemy wszystkim narodom i krajom, które głosowały za prawem Palestyńczyków do życia w godności i radowania się pełnią naszej egzystencji. Jedynie odważne serca mogą dokonać zmian i wy jesteście wśród nich.” – podkreśliła pani Baboun. „W okresie Bożego Narodzenia – dodała – świętujemy błogosławieństwo narodzin... Betlejem, podobnie jak pozostałe miasta Palestyny, świętuje dziś narodziny państwa Palestyna. Dzieci, młodzież i dorośli radują się ze zwycięstwa starań o sprawiedliwość dla Palestyny”. Na zakończenie dziękując wszystkim odważnym sercom, które wspierały palestyński sen wolności i sprawiedliwości oraz przyczyniły się, by stał się on rzeczywistością, - pani burmistrz zacytowała słowa znanej angielskiej kolędy: „Radość światu [gdy sprawiedliwość] króluje! Niech wszyscy śpiewają pieśń. Niech pola, rzeki, skały i wzgórza powtarzają dźwięczną radość... Powtarzają, powtarzają, dźwięczną radość”.
Premier Salam Fayyad przypomniał przesłanie pokoju i pojednania jakie niesie tajemnica Bożego Narodzenia. „Betlejemska grota jest skarbem całej ludzkości – powiedział szef rządu – zapewniając, że Palestyńczycy świadomi tego, będą z należną czcią i troską dbać o to miejsce, które 29 czerwca zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.” Według premiera Fayyada rok 2012 kończy się dla narodu palestyńskiego wielkim sukcesem na drodze międzynarodowego uznania ich niepodległości politycznej oraz prawa narodu „do ochrony swojego dziedzictwa narodowego”.
Po oficjalnych przemówieniach burmistrz Betlejem wraz z palestyńskim premierem oraz honorowymi gośćmi zapaliła bożonarodzeniową dekoracje placu Żłóbka przylegającego do najstarszej chrześcijańskiej bazyliki w Ziemi Świętej. Największą atrakcją tegorocznego wystroju jest 17-metrowa choinka, która została przygotowana przez specjalizującą się w dekoracjach bożonarodzeniowych angielską firmę z Liverpoolu. Na choince zawisło 40 tysięcy czerwonych, zielonych i białych lampek oraz sześć i pół tysiąca czerwonych bombek, z których największe mają 25 cm. średnicy. Dla przedstawiciela firmy betlejemska choinka oznacza szczyt ich dotychczasowych osiągnięć.
Wszyscy lubimy atmosferę Bożego Narodzenia i trudno nam wyobrazić sobie święta bez pięknie ubranej choinki, rozjarzonej kolorowymi światełkami. Nie dajmy się jednak uwieść pokusie świętowania według rozkrzyczanych reklam i pustych gestów. Niech nadchodzące święta będą wyrazem naszej wiary i nadziei, otwarciem serca dla przychodzącego Emmanuela oraz szczerym spotkaniem z drugim człowiekiem.
jk


© CRT 2012