Definitor Generalny, wierny naśladowca św. Piotra z Alkantary... o. Hieronim Bystry OFMRef

6 kwietnia

DEFINITOR GENERALNY, wierny naśladowca św. PIOTRA Z ALKANTARY… o. HIERONIM BYSTRY (190. rocznica śmierci)

Urodził się ok. roku 1750. Do WIELKOPOLSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW wstąpił w roku 1772 i w dniu 30 września rozpoczął nowicjat w Osiecznej; rok później złożył śluby uroczyste. Był magistrem nowicjatu w Szamotułach i przez wiele lat w Wieluniu, lektorem teologii, notariuszem apostolskim, gwardianem m. in. w Poznaniu (1799-1801), Warszawie (1802-03) i Wieluniu (1810-14), gdzie spędził ostatnie lata swojego pracowitego życia. Tam też zmarł 6 kwietnia 1833 r.

Przez wiele lat piastował wyższe urzędy w Prowincji. Już w r. 1803 wybrany został na trzyletnią kadencję prowincjałem; dwukrotnie był definitorem (1809-12 i 1824-27), a w latach 1827-30 kustoszem. Czterokrotnie przewodniczył kapitułom prowincjalnym jako komisarz generalny (1818, 1821, 1827 i 1830). W latach 1829-30 (wg zapisów w księdze nowicjackiej klasztoru wieluńskiego) był definitorem generalnym Zakonu. Być może powołanym został na ten urząd po śmierci któregoś z urzędujących definitorów i pełnił go do kapituły generalnej, która odbyła się w maju 1830 r. w hiszpańskim mieście Alcalá de Heneres. Sam, z powodu podeszłego już wieku, w kapitule tej nie uczestniczył…

Z nekrologu zamieszczonego w kronice klasztoru wieluńskiego dowiadujemy się, że był to „zakonnik bardzo bogobojny, wierny naśladowca św. Piotra z Alkantary; przez wszystkich miłowany, tak zakonników jak i świeckich; wszystkim dawał przykład, jak czynić dobro; umierał ze słowami: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mego”…

 

© CRT 2012