Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży

Delegatem Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych w Polsce ds. ochrony dzieci i młodzieży jest o. Rafał Waluch OFM.

Jest on odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystaniu seksualnym małoletnich przez duchownego oraz zobowiązany do wskazania możliwości pomocy psychologicznej, prawnej i duszpasterskiej. Dane kontaktowe delegata:

o. Rafał Waluch OFM
tel.: 514 985 744
e-mail: rafal.waluch@interia.pl

Bezpośrednie spotkania z delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży w poniedziałki w godz. 10.00 - 16.00 w Domu Głównym Prowincji (Kraków, ul. Reformacka 4)

© CRT 2012