Do Grecji... za św. Pawłem

 

Historia życia to ciągłe pielgrzymowanie...
W trwającym Roku Wiary wraz z profesorami i studentami Franciszkańskiego Studium Biblijnego ruszam do Grecji...
Tam św. Paweł w połowie pierwszego wieku założył pierwsze wspólnoty na ziemi europejskiej…
Przez osiem dni będziemy odkrywać ciekawą historię pogańskiej i chrześcijańskiej Grecji.
W drodze do Aten nawiedzimy naszych braci pełniących misyjną posługę na Cyprze.

W felietonie trochę jubileuszowej historii CIC-u, czyli Chrześcijańskiego Centrum Informacyjnego w Jerozolimie... Na zdjęciach nasza siedziba z pięknym ukwieconym widokowym tarasem...

Zapewniam o pamięci i przesyłam gorące pozdrowienia

o. Jerzy

17.06.2013

Pokój i Dobro!

Pielgrzymi, turyści, dziennikarze oraz organizatorzy grup do Ziemi Świętej chętnie korzystają z bazy danych jaką oferuje Chrześcijańskie Centrum Informacyjne w Jerozolimie (www.cicts.org). Prowadzone przez franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej Centrum obchodzi w tym roku złoty jubileusz fundacji oraz rubinowy jubileusz, czyli 40-lecie działalności w aktualnym budynku przy bramie Jafskiej Starej Jerozolimy.

Idea założenia Katolickiego Biura Informacyjnego – „Ziemia Święta” zrodziła się w kontekście przygotowań do pielgrzymki papieża Pawła VI do Ziemi Świętej, która miała miejsce na początku stycznia 1964 r. Świadomi historyczności tego wydarzenia franciszkanie 14 grudnia 1963 roku założyli pierwsze w Ziemi Świętej Biuro Informacyjne, stanowiące jednocześnie Centrum Prasowe. Jego głównym celem było przygotowanie dla dziennikarzy towarzyszących papieżowi odpowiednich materiałów na tematy związane z historią i przesłaniem miejsc świętych, obecnością różnych wspólnot chrześcijańskich oraz wielokulturowej i wieloreligijnej społeczności Palestyny. Sześciu zakonników delegowanych do Rady Biura Informacyjnego przystąpiło niezwłocznie do działania, zapraszając do współpracy profesorów Franciszkańskiego Studium Biblijnego, członków innych zakonów oraz zgromadzeń męskich i żeńskich.

Prośby o nadesłanie informacji zostały skierowane również do wszystkich Kościołów chrześcijańskich obecnych w Jerozolimie. Dzięki tej między zakonnej oraz ekumenicznej współpracy w krótkim czasie powstała bogata baza danych, która została następnie przetłumaczona na kilka języków: włoski, francuski, hiszpański, angielski, arabski oraz niemiecki. Dużym wysiłkiem było znalezienie kopistów, którzy na prostych maszynach do pisania przygotowywali teksty do kopiowania. Wizyta dyrektora Biura Prasowego watykańskiego dziennika Osservatore Romano uściśliła współpracę pomiędzy Rzymem a Jerozolimą. W krótkim czasie zostały przesłane pod klauzulą „embargo”, czyli zakazu ich rozpowszechniania teksty przemówień papieża Pawła VI w Ziemi Świętej. Papieskie homilie i przemówienia przygotowane po anielsku, francusku oraz włosku zostały przetłumaczone przez franciszkanów również na język arabski.

Po dwóch tygodniach intensywnej pracy franciszkańskie Biuro Prasowe ze skromnego pomieszczenia przy furcie klasztoru Najświętszego Zbawiciela, zostało przeniesione do National Hotel, gdzie stworzono Centrum Prasowe wizyty Pawła VI w Ziemi Świętej. Oprócz dystrybucji przygotowanych wcześniej materiałów zadaniem Biura była koordynacja pracy dziennikarzy i agencji prasowych oraz wydawanie im pozwoleń na filmowanie i obsługę poszczególnych etapów papieskiej pielgrzymki.

Zdobyte doświadczenie podczas przygotowania i prasowej obsługi wizyty Ojca Świętego Pawła VI nie zostało zmarnowane. Już w 1964 r. franciszkanie zakupili duży budynek przy Bramie Jafskiej, naprzeciwko tzw. Twierdzy Dawida, który po gruntownej przebudowie stał się oficjalną siedzibą Chrześcijańskiego Centrum Informacyjnego. Jego inauguracja miała miejsce w maju 1973 roku. 40 lat działalności zaowocowało uzyskaniem znaczącego miejsca w ciągle rozwijającym się sektorze pielgrzymek oraz turystyki religijnej.

Cele Chrześcijańskiego Centrum Informacyjnego są wielorakie. Jednym z zasadniczych zadań jest zbieranie i udostępnianie informacji dotyczących wspólnot chrześcijańskich obecnych w Ziemi Świętej, działalności naukowej chrześcijańskich uczelni oraz wydarzeń religijnych i kulturalnych. Dziennikarze, przewodnicy, pielgrzymi i turyści uzyskują w Centrum praktyczne informacje o adresach, godzinach otwarcia kościołów i czasie celebracji Mszy świętych. Centrum jest ponadto miejscem spotkań ekumenicznych i międzyreligijnych przy okazji konferencji, wystaw oraz projektów o charakterze religijnym i kulturalnym. Jedną z tych inicjatyw jest wielce ceniona przez chrześcijan i żydów, nadal otwarta, wystawa poświęcona architektowi Antoniemu
Barluzzi’emu, którego 50 rocznicę śmierci obchodziliśmy w grudniu 2010 r. Centrum od samego początku wydaje również dwumiesięcznik o charakterze informacyjnym (Biuletyn CIC), stanowiący przegląd lokalnej i międzynarodowej prasy na tematy religijne i społeczne oraz przybliżające geografię biblijną i odkrycia archeologiczne.

Wzrastająca liczna pielgrzymów, zachęconych wizytą papieża Pawła VI, zmobilizowała braci z Kustodii do otwarcia w 1965 r. Franciszkańskiego Biura Pielgrzymkowego (Franciscan Pilgrims Office - www.cicts.org/default.asp?id=432), które od samego początku działalności Centrum przy Bramie Jafskiej jest jego integralną częścią. Franciszkańskie Biuro Pielgrzymkowe zajmuje się przede wszystkim rezerwacją Mszy św. w poszczególnych sanktuariach znajdujących się pod opieką Kustodii Ziemi Świętej, zarówno dla grup pielgrzymkowych, jak i indywidualnych kapłanów.

Dzięki prowadzonym statystykom wiemy, iż w 2012 roku Franciszkańskie Biuro Pielgrzymkowe obsłużyło ponad 10 tysięcy grup liczących razem około 350 tysięcy pielgrzymów. Na pierwszym miejscu w ubiegłym roku wśród grup narodowych uplasowali się Włosi (1875 grup) na drugim Amerykanie (1184), na trzecim Polacy z liczbą 781 grup. Kolejne kraje to Hiszpania, Brazylia, Francja, Niemcy. W pierwszej dziesiątce są jeszcze Indonezja, Wielka Brytania oraz Meksyk. W tym roku z usług naszego Biura Pielgrzymkowego skorzystało już 5206 grup z liczbą 183 tys. 24 pielgrzymów. Podobnie jak to miało miejsce w minionym roku najliczniejsi byli Włosi (920), następnie Amerykanie (850) a Polacy znowu są na trzecim miejscu z liczbą 538 grup.

Powyższa statystyka bierze pod uwagę wszystkie grupy pielgrzymkowe rezerwujące Msze św. bezpośrednio we Franciszkańskim Biurze Pielgrzymkowym. Wiele grup ponadto zwraca się z prośbą o możliwość celebrowania wprost do zakrystianów poszczególnych sanktuariów. Jak wynika z naszych statystyk Polacy są w czołówce krajów wybierających Ziemię Świętą jako cel ich życiowej pielgrzymki, pozwalającej doświadczyć bliskości Boga na ziemi Jego objawienia i odkupienia.


J. Kraj OFM

© CRT 2012