Dzwono-Sierbowice

Dzwono-Sierbowice położone są o około 5 km od Pilicy, należą do Gminy Pilica. Wieś liczy 163 mieszkańców. Obszar wsi: 164.02 ha, użytki rolne indywidualne 124,60 ha. Na terenie wioski znajduje się kościół parafialny, Szkoła Podstawowa i Remiza Strażacka.

            Historia powstania wioski Dzwono-Sierbowice datuje się na lata 1955. Niemniej geneza powstania tej osady jest wcześniejsza i wiąże się z działalnością duszpasterską Zakonu Braci Mniejszych (franciszkanów) w Pilicy.

            Gdy w grudniu 1946 roku w parafii Pilica-Biskupice został mianowany wikariuszem, z prawami proboszcza Ojciec Feliks Wójcik ofm, a wikariuszem pomocniczym Ojciec Anioł Sroczyński. Oprócz kościoła klasztornego, na terenie parafii znajdowały się kaplice, Św. Rodziny w Dzwonowicach, Św. Izydora w Sierbowicach i Matki Bożej Częstochowskiej w Szycach. Parafia rozciągała się na przestrzeni 8 km. W nieogrzewanych kaplicach wiejskich mogło się zmieścić 20 do 30 osób. Przed parafią stanął więc poważny problem budowy nowego kościoła; było to zresztą wyraźne życzenie ordynariusza diecezji, bpa Czesława Kaczmarka.

            W lutym rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych. Zaistniały poważne trudności z lokalizacją nowej świątyni; każda wieś chciała ją mieć u siebie.

            Ostatecznie przyjęto rozwiązanie kompromisowe, zlokalizowano budowę na wzgórzu między wsiami Dzwonowice i Sierbowice, które to miejsce nazwano “Górką”, a następnie Dzwono-Sierbowicami. Tak więc nazwa i historia Dzwono-Sierbowic jest ściśle związana z kościołem, którego budowa została ukończona 1948. Autorem projektu był inż. Architekt Mieczysława Śliwiński.

            Budowniczy kościoła w Dzwono-Sierbowicach, Ojciec Feliks Wójcik w latach powojennych był animatorem i wykonawcom wielu dzieł służących miejscowej społeczności. W Dzwono-Sierbowicach zbudował studnię głębinową i wodociąg zaopatrujący wioskę w wodę, założył w latach 70 Młodzieżową Orkiestrę Dętą, która z powodzeniem funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Pod koniec swojego życia rozpoczął budowę Szkoły Podstawowej, której budowa została ukończona już po jego śmierci. Był inicjatorem wielu dzieł o charakterze społecznym.Gdy w 1946 roku przy kościele klasztornym w Pilicy została erygowana parafia, mieszkańcy najdalej położonych wiosek mieli do kościoła ponad 7 km. Dlatego z inicjatywy pierwszego proboszcza O. Feliksa Wójcika wybudowano na pograniczu wsi: Dzwonowice i Sierbowice kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Jezusa.

            Konsekracji franciszkańskiej świątyni dokonał 1 lipca 1973 r. bp Jan Jaroszewicz, ordynariusz kielecki. W parafii istnieje od 1973 r. Młodzieżowa Orkiestra Dęta założona przez Ojca Feliksa Wójcika działająca aktualnie przy Ochotniczej Strazy pożarnej.

            W 1990 roku erygowano samodzielną parafię, a trzy lata później klasztor Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Polsce. W dniu 18 czerwca 2005 r. ordynariusz sosnowiecki ks. bp Adam Śmigielski dokonał koronacji koronami biskupimi zabytkowej figury Matki Bożej Szypowskiej.

Klasztor p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusa

Dzwono - Sierbowice 51
42-436 Pilica
tel. 03 267 350 lub tel. kom. 519 680 210

e-mail: gorkaofm@op.pl

więcej informacji na: gorka.ofm.krakow.pl

 

© CRT 2012