Imieninowy koncert

 

W ramach obchodów mojego święta patronalnego wybrałem się na koncert…
W Betlejem wystąpiły połączone zespoły Gen Rosso i Gen Verde… z Ruchu Fokolarinów.
Muzyka młodzieżowa z pięknym przesłaniem pokoju, jedności i braterstwa…

Więcej o tym wydarzeniu można dowiedzieć się z dołączonego felietonu.

Po braterskich imieninowych spotkaniach wybrałem się na małą wyprawę na pustynię.
Dotarliśmy do znanego klasztoru św. Saby położonego na wzgórzach Judei pomiędzy Betlejem a Morzem Martwym.

Niech św. Jerzy bezpiecznie prowadzi nas po drogach życia…
Zapewniam o modlitwie i przesyłam moc pozdrowień

brat JerzyPokój i Dobro!                                                                                                                   22.04.2013

 

„Stawać się mostem” (Be a Bridge). Pod tym hasłem trwa w Ziemi Świętej międzynarodowe spotkanie w ramach inicjatywy „Młodzi dla Zjednoczonego Świata” (Y4UW = Youth for a United World). Od 17 kwietnia do 2 maja młodzi ludzie inspirowani ideałami fokolarinów, założonego 70 lat temu przez Chiarę Lubich Ruchu „Dzieło Maryi”, promują kulturę braterstwa łączącą ludzi różnych narodów i religii. Program jest realizowany między innymi w Jerozolimie, Betlejem, w Nazarecie oraz Hajfie.

Hasło inicjatywy – „Stawać się mostem” – nawiązuje do znanych słów bł. Jana Pawła II, który powiedział: „Ziemia Święta potrzebuje pojednania, przebaczenia a nie zemsty, mostów a nie murów”. Pielgrzymując do Ziemi Świętej papież z Polski gorąco modlił się o pokój i sprawiedliwość, w całym regionie Bliskiego Wschodu, gdzie nadal dominuje przemoc i niesprawiedliwość, choć nie brakuje także znaków nadziei. W tym wezwaniu do budowania mostów a nie murów, czyli nowej infrastruktury duchowej, służącej wychowaniu, rozwojowi i dobru wspólnemu znalazło inspirację pokolenie młodych ludzi.

Od 1996 roku w pierwszym tygodniu maja młodzi niosący przesłanie zjednoczonego świata angażują się w różnego typu inicjatywy mające na celu zaszczepianie w opinii publicznej ideału pokoju i pojednania. W tym roku na zjazd młodzieży zrzeszonej w ruchu promującym jedność na świecie wybrano Ziemię Świętą. Młodzi ludzie, których pragnieniem jest budowanie powszechnego braterstwa przybyli do Jerozolimy, miasta kontrastów i podziałów a jednocześnie kolebki wielu kultur i religii. Głównym przesłaniem Jerozolimy – miasta symbolizującego pragnienia pokoju – nie są waśnie i konflikty, lecz duch dialogu i wzajemnej tolerancji pomiędzy narodami i wyznawcami różnych religii. Inicjatywa fokolarinów pragnie wspierać poprzez wydarzenia o charakterze kulturalnym oraz osobiste świadectwo międzynarodowej wspólnoty młodych proces pokojowej koegzystencji między żydami, chrześcijanami i muzułmanami w społeczności izraelskiej i palestyńskiej.

Promotorem i organizatorem całego przedsięwzięcia jest ruch fokolarinów zapoczątkowany przez Chiarę Lubich w 1943 roku. Ruch „Focolari”, znany jako „Dzieło Maryi”, jest aktualnie obecny w 182 krajach i zrzesza około 2 milionów członków należących do różnych religii i kultur. W Izraelu fokolarini działają od 1977 roku, prowadząc liczne wspólnoty w głównych miastach. Istnieje wiele form przynależności do ruchu. Jego trzon stanowią członkowie związani formalnymi ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, żyjący w małych wspólnotach. Kolejną grupę stanowią członkowie realizujący ideał fokolarinów w rodzinach zbudowanych na fundamencie sakramentu małżeństwa. Istnieje też ruch wolontariuszy, czyli grupa świeckich, nie związanych formalnymi ślubami, zrzeszonych w „Ruchu dla Nowego Społeczeństwa”. Włoska nazwa licznych stowarzyszeń powstałych w ramach ruchu fokolarinów pochodzi od słowa „gen”, czyli „pokolenie”. Do najbardziej znanych należą działające od 1966 roku grupy muzyczne Gen Rosso i Gen Verde, skupiające muzyków z całego świata, również z Polski.

Udział tych zespołów w programie inicjatyw o charakterze społecznym, kulturowym i artystycznym stanowi największą atrakcję dla młodzieży izraelskiej i palestyńskiej. W sobotę 20 kwietnia o godz. 18.30 odbył się koncert w Betlejem. Poprzedziły go dwudniowe warsztaty muzyki, śpiewu i tańca zorganizowane przez członków zespołu dla młodzieży z Betlejem i okolic. Młodzież biorąca udział w tych warsztatach była aktywnie zaangażowana w sobotni koncert wspólnie grając, śpiewając i tańcząc z artystami.

Zespoły Gen Rosso i Gen Verde w swojej prawie 50 letniej historii działalności występowały w różnorodnych kontekstach społecznych, rasowych, religijnych i kulturowych. Oprócz licznych koncertów angażują się w promowanie projektów solidarnościowych, stowarzyszeń humanitarnych oraz występów dla więźniów. Aktualnie członkowie obu zespołów z powodzeniem realizują dydaktyczno-edukacyjne projekty wśród studentów, zwracając uwagę młodych ludzi na temat przeciwdziałania przemocy, integracji kulturowej oraz pokoju. Taki cel miały również warsztaty muzyczne zorganizowane w Betlejem. Podobne warsztaty zostaną przeprowadzone w szkołach w Nazarecie, Reneh oraz w Hajfie, gdzie 29 kwietnia odbędzie się ostatni koncert w audytorium tamtejszej Politechniki.

Unikalny program inicjatyw przygotowany przez fokolarinów z ruchu „Młodzi dla Zjednoczonego Świata” dla miejscowych uczniów i studentów z udziałem międzynarodowej delegacji młodzieży łączy w sobie muzykę i edukację. Jego celem jest promowanie kultury braterstwa poprzez doświadczenie współpracy w kontekście międzykulturowym w oparciu o zasady szacunku, tolerancji oraz otwartości na innych. „Odkrycie humanizmu drugiego człowieka” oraz „Dialog drogą braterstwa” były tematem wykładów i forum dyskusyjnego z Izraelczykami w Jerozolimie oraz z Palestyńczykami na uniwersytecie w Betlejem.

Dwutygodniowy program na rzecz pokoju, tolerancji i solidarności pomiędzy narodami zakończy się dużą manifestacją 1-go maja w Jerozolimie. Młodzieży przybyłej do Ziemi Świętej z różnych stron świata organizatorzy zapewnili możliwość pielgrzymowania i modlitwy w sanktuariach oraz poznania uroków Ziemi Świętej.

J. Kraj OFM

 

© CRT 2012