Jak trwoga to do Boga. A jak trwoga mija?

W ostatnich dniach oglądałem taki niemieckojęzyczny filmik na youtube, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Był to wywiad z byłym menadżerem w dużej firmie. Uderzyły mnie jego niesamowita szczerość i krytyczne spojrzenie na swoje dotychczasowe życie. Za nadużycia finansowe został skazany na karę 3 lat więzienia. Jego świat załamał się w jednym momencie, kiedy na sali sądowej na oczach rodziny został skuty w kajdanki i odprowadzony do więzienia. Po wejściu do celi odczuł ogromny ciężar; odniósł wrażenie, że za chwilę imploduje. Mimo tego z upływem czasu odczuł też bliskość Boga. Nigdy wcześniej nie czuł się tak blisko Boga, jak właśnie w czasie odbywania kary, tzn. kiedy został pozbawiony wszystkiego, co miał do tej pory, a jego świat, w którym żył przestał dla niego istnieć, a w każdym razie stał się dla niego niedostępny. W więzieniu doświadczył ogromnego głodu Boga, dlatego z tęsknotą czekał na niedzielą Mszę św., która na jego oddziale była sprawowana raz na dwa tygodnie. Poprosił żonę o egzemplarz Pisma św. i kiedy je otrzymał, pilnie je czytał. I odkrył też modlitwę różańcową, zwłaszcza, jak powiedział, jej medytacyjny charakter. Rozważanie tajemnic różańca św. wypełniły jego więzienną samotność. A teraz, tzn. po wyjściu na wolność, niestety zaniedbał tą praktykę…

To mnie zasmuciło. Bo myślę, że prawdziwa mądrość to trwanie przy Bogu. Zwrócenie się do Niego w trudnym doświadczeniu jest dla wierzących czymś normalnym. Ale niestety, kiedy doświadczenie mija, wielu zapomina o Tym, Którego wcześniej tak gorliwie szukali. Aby temu zapobiec, potrzebna jest modlitwa. Modlitwa umacnia nas w wiernym trwaniu przy Bogu. Bo próbą jest nie tylko samotność, choroba, utrata pracy, niesłuszne oskarżenie... Próbą może być też powodzenie, takie zajęcie się różnymi ważnymi sprawami, że brakuje czasu dla Najważniejszego, albo wydaje się On zbyteczny czy wręcz przeszkadza. Która z tych prób jest trudniejsza? Pewnie ta, w której jest łatwiej zapomnieć o Bogu. Niech praktyka codziennego Różańca uchroni nas od tego. Przeciwnie, niech umacnia naszą więź z Bogiem przez pośrednictwo naszej zwycięskiej Matki, Królowej Różańca św. 

© CRT 2012