Jerozolima: Dzień Życia Konsekrowanego

W Ziemi Świętej gdzie posługuje wiele zgromadzeń zakonnych męskich i żeńskich Dzień Życia Konsekrowanego był obchodzony szczególnie uroczyście. W tym roku konferencja Ordynariuszy Ziemi Świętej zaprosiła kapłanów, zakonników, zakonnice i wiernych na wspólne dziękczynienie za dar powołania do jerozolimskiej bazyliki świętego Szczepana, pierwszego męczennika. 

Głównym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył bp Pierre Melki, egzarcha wspólnoty katolickiej obrządku syryjskiego. W swej homilii wyraził wdzięczność lokalnego Kościoła za obecność wielu zakonów i zgromadzeń zakonnych pracujących w Ziemi Świętej. Jednocześnie wezwał zebranych do dobrego przygotowania do zbliżającego się roku życia konsekrowanego. „Niech przykład ewangelijnego Symeona – kontynuował hierarcha – pomoże wam w odkrywaniu na nowo charyzmatu waszych założycieli”. Po Mszy uczestnicy zebrali się na braterskiej agapie, by dzielić się radościami i trudnościami posługi w ziemskiej Ojczyźnie Jezusa.

Innym ważnym wydarzeniem dnia życia konsekrowanego w Jerozolimie było poświęcenie odnowionej kaplicy w centrum duchowości prowadzonym przez włoskich kapucynów. Poświęcenia dokonał bp William Shomali, wikariusz łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Centrum pod nazwą „Ja jestem światłością świata” oferuje pomoc duchową kapłanom, zakonnikom, katechetom i duszpasterzom, którzy przebywają w Jerozolimie w ramach studiów specjalistycznych lub formacji.

Wspólne dziękczynienie za dar powołania jest wyraźnym świadectwem jedności kościoła, która wyraża się w wielu charyzmatach. To samo pragnienie jedności towarzyszyło kończącemu się dzisiaj w Jerozolimie Tygodniowi Modlitw o Jedność Chrześcijan.

o. Piotr Blajer, Jerozolima 02.02.2014

© CRT 2012