Jerozolima: projekt „Magdala Open”

 

Przygotowań starożytnego miasta Magdala nad Jeziorem Galilejskim na przyjęcie pielgrzymów dotyczy umowa o współpracy, którą Franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej podpisała 3 grudnia z włoską diecezją Vicenza. Diecezja podjęła się regularnego wysyłania wolontariuszy, którzy zaopiekują się biblijną Magdalą.

W Sali Honorowej Pałacu Dzieł Społecznych w Vicenzy tamtejszy biskup Beniamino Pizziol i o. kustosz Pierbattista Pizzaballa podpisali umowę dotyczącą projektu „Magdala Open”. Umowa między Kustodią Ziemi Świętej, która jest właścicielem Magdali, a diecezją Vicenza zawiera między innymi cele projektu, które będą realizowane w trzech blokach tematycznych.

Pierwszy z nich to „Jezus i Jezioro”. Jezioro Galilejskie było miejscem misji Jezusa zarówno wśród Narodu Wybranego (strona zachodnia), jak i wśród pogan (strona wschodnia). Drugim tematem jest „Maria Magdalena jako świadek zmartwychwstałego Pana”. Trzeci temat podejmuje motyw „wędrówki Jezusa drogami Galilei”. Podczas tych podróży Jezus spotykał się z różnymi ludźmi i nauczał ich. On sam pielgrzymował w rejony Tyru i Sydonu czy też Samarii, by dotrzeć stamtąd do Jerozolimy. Jesteśmy więc wezwani, by przyjąć Go jako naszego towarzysza drogi. Już wkrótce Magdala będzie tętnić życiem nawiedzających ją pielgrzymów.

o. Piotr Blajer OFM, Jerozolima 14.12.2013

© CRT 2012