Jerozolima: przed kanonizacją palestyńskich zakonnic

Kościół w Ziemi Świętej przygotowuje się do kanonizacji dwóch palestyńskich chrześcijanek. Matka Maria Alfonsyna i s. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego zostaną zaliczone w poczet świętych 17 maja. Duchowe dziedzictwo tych dwóch zakonnic przypomina w specjalnym liście pasterskim łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal.

W liście pasterskim patriarcha wyraża przede wszystkim radość lokalnego Kościoła ze zbliżającej się kanonizacji dwóch sióstr zakonnych wywodzących się z ziemskiej ojczyzny Jezusa i w niej pracujących. Podkreśla przy tym, że Kościół jerozolimski od dawna oczekiwał tej radosnej nowiny. Przywraca ona wiernym nadzieję w Chrystusie. Dając wiernym w Ziemi Świętej dwie nowe święte, Pan chce bowiem pocieszyć kraje niszczone przez konflikty i wojny.

Wspominając życie sióstr Marii Alfonsyny i Marii Baouardy abp Twal wskazuje, że obydwie święte były za życia światłem, które oświecało ich własne wspólnoty zakonne. Dziś dzięki ich wstawiennictwu także inni wierni dostępują łask. Przykładem tego są trzydziestoośmioletni mężczyzna z Kany Galilejskiej i dziecko z Sycylii, którzy zostali w cudowny sposób uzdrowieni.

Rozważając powszechne powołanie do świętości patriarcha zaznacza, że nie polega ona na ucieczce od świata i zamknięciu za klauzurą domu zakonnego. Droga świętości jest drogą błogosławieństw. Każdy, niezależnie od osobistego powołania, jest wezwany do prawdziwego nawrócenia serca. Jeśli chodzi o świętość, nie ma bowiem „monopolu”. Nie jest ona zarezerwowana tylko i wyłącznie dla osób konsekrowanych. Wszyscy bez wyjątku są do niej wezwani. Potrzebna jest jedynie wierność chrześcijańskiemu powołaniu.

Na zakończenie listu patriarcha zwraca uwagę, że zbliżająca się kanonizacja jest także okazją, by prosić Boga o większe zaangażowanie ludzi świeckich w życiu Kościoła lokalnego. Jest to także okazja, by prosić o duszpasterzy, którzy z odwagą będą głosić Królestwo Boże, a także, by nie zabrakło osób konsekrowanych chętnych do posługiwania z poświęceniem w ziemskiej ojczyźnie Jezusa.

Maria Alfonsyna Danil Ghattas (1843-1927) pochodziła z Jerozolimy i założyła Zgromadzenia Sióstr od Najświętszego Różańca. Beatyfikował ją Benedykt XVI w 2009 r. Mariam Baouardy (1846-1878), w zakonie siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, pochodziła z Ibelinu w Galilei i była założycielką Karmelu w Betlejem. Beatyfikował ją św. Jan Paweł II w 1983 r.

© CRT 2012