Jerozolima: Rezurekcja przy Bożym Grobie

 

W Jerozolimie kościół katolicki rozpoczął celebracje Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego od nocnej liturgii Godziny Czytań, której przewodniczył Kustosz Ziemi Świętej, o. Pierbattista Pizzaballa OFM. W poranek wielkanocny uroczystej Eucharystii przy pustym grobie Jezusa przewodniczył łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal.

W homilii patriarcha zwrócił uwagę na słowa, jakie uczniowie usłyszeli po zmartwychwstaniu: „Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział” (Mk 16,6-7). Święta Wielkanocne są więc okazją do podążania wspólnie z apostołami, by głosić bez jakiekolwiek obawy, że Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. Hierarcha podkreślił, że głoszeniu Ewangelii powinno towarzyszyć świadectwo życia, a szczególnie realizacja przykazania miłości bliźniego i zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju.

Abp Twal wezwał także wiernych do wytrwałej modlitwy, by Pan, który jest Zmartwychwstaniem i Życiem, uwolnił wszystkich od niepewności, zwątpienia, nienawiści i braku nadziei. Należy wiernie podążać za Chrystusem, ponieważ tylko wówczas można Go poznać takim jakim jest, ukrzyżowanym i chwalebnym Zbawicielem.

Na zakończenie Eucharystii odbyła się procesja wokół kaplicy Bożego Grobu, podczas której diakoni odśpiewali na cztery strony świata Ewangelię o zmartwychwstaniu Jezusa. Tym symbolicznym gestem jerozolimski Kościół Matka przypomina wszystkim wiernym o poleceniu Chrystusa, by głosić Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu aż po krańce świata (Dz 1,8).

Już tradycyjnie we Mszy św. rezurekcyjnej przy pustym grobie uczestniczyli przedstawiciele Kościoła ormiańskiego, korpusu dyplomatycznego i władz cywilnych. Obecni byli także liczni pielgrzymi z całego świata, w tym z Polski, a przede wszystkim liczni miejscowi chrześcijanie.

o. Piotr Blajer OFM, Jerozolima 20.04.2014

© CRT 2012