Jerozolima: solidarność wspólnot chrześcijańskich z wyznawcami islamu

 

Przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich Jerozolimy wspólnie udali się na wzgórze świątynne i do meczetu Al-Aksa. Wyrazili w ten sposób sprzeciw wobec planów izraelskiego parlamentu co do zmiany obecnego statusu jerozolimskich miejsc świętych islamu.

Wśród przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich, którzy odwiedzili meczet Al-Aksa, byli: bp William Shomali, wikariusz łacińskiego patriarchy Jerozolimy, bp Munib Younan, zwierzchnik Kościoła luterańskiego w Ziemi Świętej, a także kilku księży i seminarzystów. Delegację przyjął szejk Abdel Azim Salhab, przewodniczący rady islamskiej w Jerozolimie. W czasie spotkania hierarchowie chrześcijańscy wyrazili sprzeciw wobec planu parlamentu izraelskiego zmierzającego do zmiany dotychczasowego statusu miejsc świętych islamu w Jerozolimie.

Obecnie królestwo Jordanii sprawuje protektorat nad Kopułą Skały i meczetem Al-Aksa. Parlament izraelski planuje zastąpić protektorat jordański protektoratem izraelskim. Przywódcy chrześcijańscy uważają, że jeśli dojdzie do zmiany dotychczasowego stanu rzeczy, grozi to przerwaniem negocjacji pokojowych. Decyzja ta może bowiem naruszyć porozumienia pokojowe, które Izrael podpisał z Jordanią.

o. Piotr Blajer OFM, Jerozolima 27.02.2014

© CRT 2012