Jerozolima: Wielka Sobota, uroczystości przy Bożym Grobie

 

 

W Jerozolimie katolicka Wigilia Paschalna zbiega się z prawosławnymi obchodami cudu świętego ognia. Od wczesnych godzin porannych liczni wierni kierowali się do Bazyliki Bożego Grobu.

W Bazylice Bożego Grobu radosne Alleluja zabrzmiało już podczas porannej liturgii, której przewodniczył łaciński patriarcha Jerozolimy Fouad Twal. Celebracja rozpoczęła się w pobliżu Golgoty poświęceniem ognia, po czym patriarcha zapalił wielkanocny paschał od ognia wiecznej lampki płonącej w pustym grobie Zbawiciela. Radosny śpiew orędzia paschalnego wypełnił swym echem całą bazylikę. Liturgia Słowa przypominała wiernym historię zbawienia i zakończyła się Ewangelią o zmartwychwstaniu, którą według wielowiekowej tradycji uroczyście odśpiewał sam patriarcha.

Ze względu na duża liczbę pielgrzymów oraz na wspólne obchody Wielkanocy chrześcijan zachodnich i wschodnich niektórzy mieli trudności z wejściem do Bazyliki Bożego Grobu. W godzinach popołudniowych Kościół prawosławny sprawował bowiem nabożeństwo świętego ognia. Gromadzi ono nie tylko lokalnych wiernych, ale przede wszystkim wielu pielgrzymów przybyłych z Grecji, Cypru i Rosji.

Celebracja Wigilii Paschalnej w godzinach porannych dotyczy jedynie Bazyliki Bożego Grobu. Uwarunkowane jest to zasadami Status quo, ustalonymi w połowie XIX wieku. Jerozolimska parafia sprawuje tę radosną liturgię w godzinach wieczornych w kościele Najświętszego Zbawiciela przy siedzibie franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.

Dzisiejsze obchody w jerozolimskiej Bazylice Grobu zakończą się liturgią godziny czytań przy ołtarzu św. Marii Magdaleny.

o. Piotr Blajer OFM, Jerozolima 19.04.2014

© CRT 2012