Kapituła zakończona… czas oczekiwania

Kapituła Kustodii Ziemi Świętej została już praktycznie zakończona.
Jutro, czyli w sobotę 13 lipca mamy jeszcze uroczystą Mszę św. przy Bożym Grobie.

Dwa tygodnie prac kapituły były pięknym doświadczeniem wspólnotowych "rekolekcji". W minioną niedzielę pielgrzymowaliśmy do Galilei. W Naim celebrowaliśmy Eucharystię w odnowionym kościele cudu wskrzeszenia syna wdowy, a w Nazarecie uczestniczyliśmy w poświęceniu skweru św. Józefa przed jego sanktuarium.

Oprócz wspólnej modlitwy i dyskusji ważnym momentem był wybór nowego zarządu Kustodii. Po raz pierwszy w historii na zastępcę kustosza został wybrany Polak, o. Dobromir Jasztal. O jego wyborze i zakończeniu kapituły więcej informacji w załączonej korespondencji jaką przygotowałem dla Radia Watykańskiego.

Kolejne tygodnie to czas oczekiwania, ponieważ dopiero na początku sierpnia nowy zarząd wyznaczy nam braciom konkretne zadania na następne trzechlecie… Czekamy z ufnością na decyzje kongresu kapitulnego.

Obiecując modlitwę ślę serdeczne pozdrowienia…

o. Jerzy

12.07.2013 

Jerozolima: Polak wikariuszem Kustodii Ziemi Świętej

Bracia mniejsi zgromadzeni na kapitule w Jerozolimie wybrali nowy zarząd Kustodii Ziemi Świętej. Po raz pierwszy w historii wikariuszem kustodialnym został Polak. Nowemu zarządowi oraz uczestnikom kapituły słowa wdzięczności i zachęty do dalszej ofiarnej misji przekazał nuncjusz apostolski w Izraelu abp Giuseppe Lazzarotto.

Spotkanie z przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Ziemi Świętej było jednym z ostatnich punktów programu kapituły. Abp Lazzarotto w swoim przesłaniu powiedział, że „franciszkańska obecność jest ważna i konieczna”. Dziękując za gorliwość braci mniejszych w wielowiekowej misji prowadzonej w imieniu całego Kościoła zwrócił uwagę na potrzebę „operatywnej współpracy i świadectwa jedności”.

Przez najbliższe trzy lata franciszkańską misję w Ziemi Świętej będzie koordynował ośmioosobowy zarząd odzwierciedlający międzynarodowy charakter Kustodii. Ojca kustosza Pierbattistę Pizzaballa, który jest Włochem, będą wspierać jego zastępca o. Dobromir Jasztal z prowincji Matki Bożej Wniebowziętej w Polsce oraz sześciu radnych, zwanych dyskretami. Reprezentują oni braci z 39 krajów przypisanych do sześciu grup językowych. Wybrani do zarządu bracia pochodzą z Argentyny, Chorwacji, Francji, Palestyny, Stanów Zjednoczonych oraz Włoch.

Kapituła Kustodii Ziemi Świętej kończy się w sobotę 13 lipca dziękczynną Eucharystią w bazylice Bożego Grobu. Wspólne modlitwy, refleksje i dyskusje wypływały ze świadomości daru wiary oraz odpowiedzialności za przyjęte zadania. Podjęte decyzje dotyczyły wierności franciszkańskiemu charyzmatowi, odpowiedzi na dramatyczną sytuację niektórych regionów, zwłaszcza Syrii oraz szukania odpowiednich działań na rzecz lokalnych chrześcijan i coraz liczniejszych pielgrzymów z całego świata.

J. Kraj OFM

 

© CRT 2012