Kęty

Reformatów zaprosił do Kęt chorąży krakowski Andrzej Żydowski. W 1699 r. fundacja została zatwierdzona przez konsystorz biskupi w Krakowie. Dnia 4 pażdziernika 1700 r. uroczyście wprowadzono zakonników do tymczasowych drewnianych pomieszczeń. Budową kościoła i klasztoru prowadzono w latach 1703–1714; kierował nią o. Józef Strużyński. Konsekracji świątyni dokonał biskup krakowski Kazimierz Łubiński. W 1901 r. dobudowano od wschodu przy nawie kaplicę pw. Przemienienia Pańskiego (wg projektu Józefa Nykiela, budowniczego z Wilamowic), a przy prezbiterium kaplicę św. Dydaka.

            Wnętrze kościoła, jako jedno z nielicznych, zachowało drewnianą balustradę okalającą wszystkie ołtarze oraz chór dla zakonników za głównym ołtarzem. Ołtarz główny oraz trzy boczne (Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Franciszka i św. Antoniego) pochodzą z I połowy XVIII w. i wykonał je br. Podest Gronalewicz; dalsze ołtarze boczne są z XIX stulecia. Autorem obrazu św. Jan Kantego jest Jan Stankiewicz (1846), obrazu Serca Jezusowego – Walery Eljasz (1880). Do cennych zabytków należy drewniana polichromowana Pieta` z XV w. oraz alabastrowa płaskorzeźba Ukrzyżowania z XVIII w. Na placu przykościelnym wokół muru umieszczone są kapliczki Drogi Krzyżowej z kamienną balustradą z XVIII w., odnowione i zaopatrzone w nowe płaskorzeźby Męki Pańskiej w 1969 r.

W ostatnich latach przeprowadzane są intensywne prace w kościele i klasztorze. Zakonserwowano i pomalowano dachy na całym obiekcie. W kościele odnowiono organy, ambonę, stacje Drogi Krzyżowej, konfesjonały i ławki; wykonano nowy ołtarz centralny z ambonką. W trakcie renowacji są ołtarze. Odnowiono kaplicę św. Dydaka i zakrystię. Na ścianach kościoła i klasztory położona jest nowa elewacja, wymienione zostały również okna w całym klasztorze (108). Piwnice pod klasztorem zostały zaadoptowane do potrzeb użytkowych (ok. 300 m2). Obecnie znajduje się w nich „Galeria pod Klasztorem”, gdzie organizowane są wystawy prac członków Stowarzyszenia Twórców Kultury Małopolski Zachodniej – „Pasja”, z siedzibą przy naszym klasztorze.

Ogród klasztorny został podzielony na trzy części: pierwsza została zaadoptowana na parking samochodowy, w drugiej części znajduje się sad owocowy, natomiast w części przylegającej do placu kościelnego powstał ogród różańcowy: z dwudziestoma kapliczkami w których umieszczone są płaskorzeźby przedstawiające tajemnice różańcowe. W ogrodzie ustawiono też sześć monumentalnych rzeźb, wykonanych z drewna przedstawiające postacie świętych.

            Od 1 stycznia 2007 roku istnieje przy klasztorze kuchnia Brata Alberta, która wydaje obiady dla około 30 osób. Powstał też zespół wokalno muzyczny San Damiano, który ostatnio wydał płytę CD pt. „Zaufaj Panu”. Klasztor wydaje również kwartalnik „Porcjunkula” w nakładzie 1000 egzemplarzy oraz coroczne kalendarze franciszkańskie. Co roku jest organizowany Festyn Franciszkański, w którym uczestniczy wiele ludzi.

            W najbliższym czasie Bracia z klasztoru w Kętach zamierzają dostosować dawne budynki gospodarcze do potrzeb duszpasterskich. Zakonnicy pomagają w pracy duszpasterskiej w okolicznych parafiach.

Klasztor p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Klasztorna 1
32-650 Kęty
tel. 33-845-31-60
e-mail: kety@ofm.krakow.pl

© CRT 2012