Konferencja prasowa łacińskiego patriarchy Jerozolimy

11 maja Kościół katolicki w Ziemi Świętej obchodził uroczystości ku czci Matki Bożej z Góry Karmel. Po południu ulicami Hajfy przeszła procesja. Uczestnicy prosili o opiekę Matki Bożej i umocnienie wiary w chwilach próby. Tego samego dnia, odbyła się w Hajfie konferencja prasowa łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Fouad Twal mówił o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej oraz rosnącej fali wrogości i wandalizmu przeciwko nim i ich miejscom kultu. 

Podczas konferencji prasowej abp Twal podziękował dziennikarzom za ich obecność i odwagę w informowaniu opinii publicznej o obecnej sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej. Podkreślił, że fala aktów wandalizmu, jakie miały miejsce w ostatnich kilku tygodniach, jest niepokojąca. Rząd Izraela powinien podjąć działania zmierzające do ich wyjaśnienia. Wydarzenia te szkodzą bowiem wizerunkowi Izraela za granicą. Antychrześcijańskie działania zatruwają atmosferę wzajemnej tolerancji religijnej i koegzystencji, szczególnie w kontekście zbliżającej się pielgrzymki Papieża Franciszka do Ziemi Świętej.

Patriarcha zwrócił uwagę, że izraelska minister sprawiedliwości Tzipi Livni zwołała nadzwyczajne posiedzenie, by przeciwdziałać bezsensownym aktom wandalizmu. Podobnie izraelskie dowództwo Zachodniego Brzegu Jordanu określiło radykalne działania osadników zamieszkałych w koloniach jako akty terrorystyczne. Niestety wiele tych deklaracji pozostaje jedynie na piśmie. Ostatnie wydarzenia świadczą najlepiej, że deklaracje nie wystarczają. Zaledwie kilka dni temu, 9 maja, nieznani sprawcy umieścili bluźniercze napisy na kościele rumuńsko-prawosławnym nieopodal żydowskiej dzielnicy ortodoksyjnej Mea Szearim. Jeden z napisów głosił: „Król Dawid jest dla Żydów, a Jezus to śmieć”. Dziś wszyscy stawiają sobie pytania: Kto jest odpowiedzialny za obecne akty wandalizmu? Ataki te są dziełem pojedynczych osób czy też może zorganizowanej grupy? W jakim środowisku zostali wychowani ich sprawcy? Kto uczył ich tej wrogości? Jak to możliwe, że sprawców nie schwytano?

o. Piotr Blajer OFM, Jerozolima 12.05.2014

© CRT 2012