Konin

Klasztor OO.Reformatów, ufundowany został w 1631 roku na gruncie ofiarowanym przez Stefana Modlibowskiego, dziedzica Modlibogowic i Wardzynia, w obrębie podmiejskiej wówczas wsi Chwaliszewo. Pierwszy drewniany kościół spłonął jednak w 1664 roku. Z fundacji Teofili Wiśniowieckiej wzniesiono nowy murowany kościół. Jest to budowla jednonawowa, utrzymana w formach późnego baroku, zbudowana na rzucie prostokąta z takim samym prezbiterium. Od wschodu brat Mateusz Osiecki wzniósł w 1733 roku zespół murowanych budynków klasztornych. Po upadku Powstania Styczniowego klasztor został zlikwidowany, a jego zabudowania wykorzystano m.in. na potrzeby rosyjskiego garnizonu wojskowego i szpitala. Dnia 1 grudnia 1919 r. franciszkanie prowincji Matki Bożej Anielskiej powrócili do Konina. W lutym 1940 r. Niemcy usunęli zakonników i zajęli ich pomieszczenia. Rozebrali przyległą do kościoła kaplicę Matki Bożej, świątynię przerobili na cztery sale i wraz z klasztorem przeznaczyli na szpital oraz na świetlicę dla hitlerowskiej organizacji młodzieżowej. W roku 1945 po ucieczce Niemców, w przerobionych zabudowaniach klasztornych otwarto dwie szkoły podstawowe. Zakonnicy w zamian za odstąpienie pomieszczeń otrzymali w używanie kościół protestancki wraz z mieszkaniem pastora. Już jednak w sierpniu tegoż roku franciszkanie odzyskali własny kościół oraz parter klasztoru. Świątyni przywrócono dawny wygląd. Zrekonstruowany częściowo z ocalałych fragmentów ołtarz główny poświęcił dnia 21 maja 1967 r. bp. Antoni Pawłowski, ordynariusz włocławski. W latach 1964 i 1970 uporządkowano cmentarz przykościelny. W roku 1969 przy kościele klasztornym została erygowana parafia.

            Od roku 1996 prowadzone są intensywne prace remontowe w kościele i klasztorze. Odbudowano kaplicę Matki Bożej. W części odremontowanych pomieszczeń gospodarczych klasztoru i odpowiednio zaadoptowanych, otworzono Dom Pomocy Dziennej dla dzieci z rodzi ubogich.

Klasztor i parafia p.w. św. Marii Magdaleny
ul. Reformacka 2
62-500 Konin
tel. 63-242-98-57

więcej informacji na:  www.franciszkanie-konin.pl

E-mail: klasztor@franciszkanie-konin.pl

 

© CRT 2012