Kraków - Azory

 

W roku 1936 Bracia Mniejsi podjęli decyzję utworzenia placówki duszpasterskiej na osiedlu Azory. W dwa lata później, uzyskawszy odpowiedni teren i zgodę Kurii Metropolitarnej w Krakowie, rozpoczęto budowę kościoła i klasztoru. Dnia 20 grudnia 1938 r. Stolica Apostolska i władze Zakonu w Rzymie wyraziły zgodę na założenie nowego domu zakonnego. Projekt wykonany przez inż. arch. Tadeusza Maćkowiaka przewidywał kościół trzynawowy, pod którego prezbiterium miała znajdować się sala dla potrzeb tercjarzy i innych stowarzyszeń religijnych, a obok kościoła piętrowy klasztor. Do wybuchu II wojny światowej zdołano wystawić jedynie parter klasztoru oraz salę pod prezbiterium. Kontynuując pracę do jesieni 1939 r., nakryto dachem parterowy klasztor, a z Sali pod prezbiterium urządzono kaplicę. Dnia 1 kwietnia 1940 r., abp Adam Stefan Sapieha erygował przy tejże kaplicy parafię pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, wydzielając część terytorium z parafii św. Franciszka w Bronowicach Wielkich prowadzonej również przez Braci Mniejszych. Po wojnie, wobec niesprzyjających warunków, nie podjęto dalszej budowy. Kaplica otrzymała tylko nowe wyposażenie wnętrza i z trudem zaspakajała potrzeby religijne wiernych osiedla Azory.

            Po roku 1965 nastąpił szybki rozrost osiedla. Konieczność większej świątyni stała się sprawą naglącą zarówno ze względu na szczupłość pomieszczeń, jak i dlatego, że istniejący obiekt dysharmonizował z architekturą nowego osiedla. Po wieloletnich staraniach uzyskano zezwolenie na rozbudowę kościoła dopiero 28 stycznia 1971 r., a ostateczne pozwolenie na rozpoczęcie budowy 20 lipca 1973 r. Dnia 4 maja 1974 r. Karol kard. Wojtyła dokonał wmurowania kamienia węgielnego, pochodzącego z groty Zwiastowania w Nazarecie, 8 grudnia 1974 r. poświęcił dolną kaplicę, a 15 grudnia 1975 r. kościół górny w stanie surowym i klasztor. Konsekracji kościoła dokonał w dniu 8 grudnia 1979 r. Franciszek kard. Macharski.

            Zespół kościelno - klasztorny został zaprojektowany jako jednolita bryła. W wystroju wnętrza kościoła dominuje Ściana Eucharystyczna i stacje Drogi Krzyżowej, wykonane w stylu współczesnej ikony przez krakowskiego malarza Jerzego Nowosielskiego, a także witraże, autorstwa plastyka Jerzego Skąpskiego. Ustawiono również nowy ołtarz centralny, ambonkę, ławki dla wiernych i konfesjonały. Jako ostatnie przybyły we wnętrzu nowe tabernakulum i chrzcielnica oraz organy. Obecnie trwają prace związane z modernizacją klasztoru.

            Zakonnicy prowadzą duszpasterstwo parafialne, katechizują, animują grupy parafialne.

Klasztor i Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Chełmońskiego 41
31-301 Kraków
tel. 12-637-49-49


więcej informacji na: http://parafia-azory.pl

© CRT 2012