Kraków - Bronowice Wielkie

W roku 1909 Bracia Mniejsi z klasztoru św. Kazimierza w Krakowie nabyli dom i ogród w podkrakowskiej wsi Bronowice Wielkie. Równocześnie za zgodą Kurii Biskupiej objęli pieczę duszpasterską nad wybudowaną w roku 1895 przez Jana Władysława Fischera kaplicę pw. św. Franciszka. W tymże roku, dnia 7 października, biskup krakowski Jan kard. Puzyna utworzył przy kaplicy ekspozyturę parafialną, częściowo zależną od parafii św. Szczepana w Krakowie. W roku 1912 zakonnicy rozpoczęli budowę kościoła; dotychczasowa, murowana kaplica, wzniesiona w stylu neogotyckim, miała stanowić jego prezbiterium. Gdy w okresie I wojny światowej nie można było kontynuować budowy, do istniejącej kaplicy dostawiono prowizoryczny barak. Rozpoczętych prac nie podjęto również w następnych latach (głównie z braku odpowiednich funduszów), dlatego w 1933 r. rozebrano dotychczasową przybudówkę, wznosząc na jej miejsce nową, obszerniejszą. W latach 1966-68 kościół otrzymał nowe wyposażenie wnętrza. Usunięto z prezbiterium dawny, neogotycki ołtarz, zastępując go nowym ołtarzem centralnym. Ścianę absydy ozdobiono ceramiczną mozaiką przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę oraz trzema witrażami: Ducha Świętego, Stygmatyzacji św. Franciszka i św. Antoniego. Uporządkowano również plac przykościelny.

            Dostawiona do kaplicy drewniana przybudówka służyła potrzebom kultu religijnego przez ok. 40 lat. Wymagała jednak gruntownego remontu, dlatego w 1973 r. rozpoczęto starania o pozwolenie na rozbudowę kościoła. Wbrew przewidywaniom władze miejskie stosunkowo szybko wyraziły zgodę i latem 1975 r. przystąpiono do właściwych prac. Rozbudowa kościoła wg. projektu mgra inż. arch. Antoniego Mazura prowadzona była systemem gospodarczym, przy czynnej pomocy parafian i zakonników. W niecały rok po jej rozpoczęciu, dnia 26 września 1976 r. Karol kard. Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski, dokonał poświecenia i wmurowania kamienia węgielnego, przywiezionego z góry Alwernia we Włoszech. Trzy lata później, 2 grudnia 1979 r., arcybiskup metropolita krakowski Franciszek kard. Macharski dokonał poświęcenia kościoła w stanie surowym. W następnych latach przybywały w nim stopniowo nowe elementy wystroju i wyposażenia: organy, posadzka marmurowa, nowe konfesjonały i stalle, ołtarze boczne z obrazami Matki Bożej Bronowickiej (mal. Włodzimierz Tetmajer, 1916), św. Franciszka (mal. Adam Suzin), z rzeźbą św. Antoniego; w oknach witraże, w tęczy nad ołtarzem centralnym kopia krzyża z San Damiano w Asyżu oraz stacje Drogi Krzyżowej. W roku 2000 postawiono nową dzwonnicę. Konsekracji kościoła dokonał ks. Kard. Franciszek Macharski

            W latach 1982-1985 wzniesiono nowy klasztor według projektu dra inż. arch. Zbigniewa Radziewanowskiego. Tenże architekt opracował również projekt Wyższego Seminarium (połączonego z istniejącym klasztorem), którego budowę rozpoczęto w maju 1987 r. Dnia 17 września 1992 prowincjał o. Wacław Michalczyk erygował tu studia filozoficzno – teologiczne Prowincji.

Parafia p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu

Tel. 12-637-55-96; 12-637-89-35
ul. Ojcowska 1
31-344 KRAKÓW

więcej informacji na:  www.franciszkanie-bronowice.plFranciszkański Ośrodek Rekolekcyjno - Powołaniowy
e-mail: franciszkanie@gmail.com
tel. +48 - 791 418 037

© CRT 2012