Królestwo Boże w trynitarnej wizji Łukasza

Łukaszowa koncepcja królestwa Bożego powiela niewątpliwie w wielu punktach wizję pozostałych autorów NT, a zwłaszcza Synoptyków. Ale trzeba zarazem podkreślić, że Łukasz, czy to z racji odmiennej wrażliwości teologicznej, czy też ze względu na specyficzny charakter swego dwuczęściowego dzieła, ukazuje nam szereg oryginalnych aspektów, a przynajmniej wyraża tradycyjny przekaz w nowatorskiej szacie.

W opracowaniu „Królestwo Boże w trynitarnej wizji Łukasza” autor, Daniel L. Chrupcała, wykładowca teologii dogmatycznej w Międzynarodowym Seminarium Franciszkańskim oraz teologii biblijnej w Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie, prezentuje i dokonuje analizy idei Królestwa Bożego według interpretacji św. Łukasza. W świetle III Ewangelii i Dziejów Apostolskich, królestwo jest dziełem Trójcy Świętej: ma swoje źródło w planie miłosiernego Ojca, realizuje się w osobie i czynach Jezusa, zdąża do końcowego wypełnienia dzięki mocy Ducha Świętego. Taka wizja królestwa jest nie tylko próbą wejrzenia w niezgłębioną tajemnicę Trójcy Świętej, ale przychodzi ona również z pomocą zagubionemu w morzu pesymizmu i niepewności człowiekowi, który potrzebuje oparcia na solidnym fundamencie wiary, nadziei i miłości.


  • Autor: Lesław Daniel Chrupcała
  • ISBN: 83-912251-1-9
  • Wydawnictwo: Fundacja Komisariat Ziemi Świętej.
© CRT 2012