Kustodia Ziemi Świętej

Obecność zakonu franciszkańskiego w Ziemi Świętej datuje się od czasów św. Franciszka z Asyżu, który to na kapitule generalnej Zakonu 14 maja 1217 roku w kościółku Matki Boskiej Anielskiej pod Asyżem polecił, aby wysłać na Bliski Wschód brata Eliasza wraz z paroma współbraćmi. Wówczas powstała wewnątrz Zakonu tak zwana Prowincja Zamorska ("Ultramarina"), która swoim zasięgiem obejmowała wszystkie kraje wschodniego basenu Morza Śródziemnego: od Grecji po Egipt, w tym również Palestynę.

Sam Biedaczyna z Asyżu odwiedził Palestynę w 1219 roku. Wówczas spotkał się z sułtanem Egiptu Melek el-Kamelem, od którego otrzymał specjalny "firman" umożliwiający jemu i braciom podróżowanie po terytoriach będących pod władzą muzułmanów.

Początki natomiast nabycia przez franciszkanów praw do niektórych sanktuariów, z możliwością sprawowania w nich liturgii, są związane z osobami króla Neapolu, Roberta Andegaweńskiego, zwanego Mądrym i jego żony Sancji z Majorki. Oni to, po licznych pertraktacjach z sułtanem egipskim, prowadzonych za pośrednictwem o. Rugero Gariniego, nabyli dla zakonu franciszkańskiego Wieczernik i prawo odprawiania liturgii w Grobie Bożym. Ten stan rzeczy usankcjonował papież Klemens VI dwoma bullami: Gratias agimus i Nuper carrissime z 21 IX 1342 r., ustanawiając franciszkanów oficjalnymi przedstawicielami Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej i obdarzając ich misję szczególnymi przywilejami.

Kustodia Ziemi Świętej obejmuje swoją działalnością Izrael i Autonomię Palestyńską, Liban, Syrię, Jordanię i Egipt oraz wyspy Cypr i Rodos. Posiada ona także swoje klasztory we Włoszech, w Hiszpanii, w Argentynie, a także w Stanach Zjednoczonych. Na tak rozległym terytorium Kustodia prowadzi około 70 placówek, zajmujących się animacją liturgiczną sanktuariów, pracą duszpasterską, działalnością naukową i charytatywną.

Obecnie kustodia liczy ponad 300 zakonników.  Oprócz braci należących do tej kustodii, pracuje tam 110 misjonarzy z 48 prowincji zakonu. Międzynarodowy charakter kustodii wyraża się poprzez obecność braci reprezentujących 32 kraje. Polska grupa liczy aktualnie 18 zakonników, w tym 11 z naszej prowincji zakonnej.

Adres Komisariatu Ziemi Świętej w Polsce

Komisariat Ziemi Świętej
31-012 KRAKÓW
ul. Reformacka 4
tel./fax 0-22-421-68-06
http://www.terrasancta.pl
e-mail: biuro@terrasancta.pl

Adresy Braci naszej Prowincji pracujacych w Ziemi Świętej:


 

AIN KAREM

Convento della Visitazione
P.O.B. 1718
91001 AIN KAREM JERUSALEM
ISRAEL
tel. (00-972) 2 641 72 91

          o. Franciszek Wiater - wikariusz i ekonom Domu

Convento San Giovanni in Montana
P.O.B. 1704
91170 AIN KAREM JERUSALEM

ISRAEL
tel.
(00-972) 505-228-370

http://www.casanova-einkarem.com/?lang=pl
Facebook: https://www.facebook.com/casanova.einkarem

         o. Wojciech Bołoz - gwardian i ekonom Domu, wicemagister kleryków
         o. Seweryn Lubecki – dyrektor Terra Sancta Lodge i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym
                                     w Jerozolimie


BETHLEHEM

Betlemme Convento Santa Caterina "ad Nativitem"
P.O.B. 45
BETHLEHEM
PALESTINIAN AUTHORITY
tel: (02) 274 39 80/81/82

          o. Antoni Szlachta – dyrektor Casa Nova w Betlejem, wikariusz i ekonom Domu


JEROZOLIMA

Flagellation Monastery (Via Dolorosa)
P. O. B. 19424
9119301 JERUSALEM
ISRAEL
tel. (00-972) 2 627 04 44                                                       

          o. Daniel Chrupcała - wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Jerozolimie
          o. Piotr Blajer - wykładowca w Studium Biblicum Franciscanum oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w
                               Jerozolimie

 

TABGHA
Chiesa del Primato di San Pietro Apostolo
Tiberias - P.O.B. 1931
14101 TABGHA
ISRAEL
tel. (00-972) 4-67-24-767

           o. Tymoteusz Marszałek - przełożony i ekonom Domu

 


Strony internetowe Kustodii Ziemi Świętej:

http://www.bethlehem.custodia.org

http://it.custodia.org

http://www.terrasanta.net/tsx/index.jsp

 

© CRT 2012