Kwartalnik ZIEMIA ŚWIĘTA 4(72)2012

 

W NAJNOWSZYM NUMERZE - 4(72)2012

 

   Bóg dał człowiekowi ziemię, która jak pisał Norwid „wielką jest artystką”. Oddajemy do Waszych rąk kolejny zeszyt „Ziemi Świętej” w nadziei, że po wakacyjnych dniach, spędzonych z rodziną, bądź urlopach, które umożliwiły wyjazd do wielu sanktuariów w kraju i na świecie, a niektórym także do ziemskiej Ojczyzny Jezusa, zgodzicie się ze stwierdzeniem Wieszcza. Dla tych jednak, którzy z różnych powodów i problemów nie mogli nigdzie wyjechać kontynuujemy pielgrzymkę – wędrówkę po Ziemi Świętej.
W bieżącym numerze staramy się przybliżyć poetycką wypowiedź Norwida tekstem znanego biblisty i podróżnika ks. prof. Tomasza Jelonka, a na kolejnych stronach pokazać miejsce chrztu Pana Jezusa. Jest to o tyle ważne, że tam rozpoczął się najważniejszy w dziejach projekt ewangelizacyjny, prowadzący do odkupienia ludzi wszystkich ras i języków. Projekt Jezusa musi mieć przełożenie na edukację w naszych czasach. Niezależnie od tego w jakim wieku jesteśmy, bo przecież nie żyjemy w próżni, mamy rodziny, wnuków i krewnych, musimy uczestniczyć w procesie edukacji i wychowaniu do prawdy, zwłaszcza jeśli chodzi o katechezę – do Prawdy wiecznej.

Nie możemy przecież pozwolić na to, aby cywilizacja w której przyszliśmy na świat, w której żyły pokolenia przed nami uległa zwinięciu. Trzeba, aby wciąż obecne w nas było dążenie do prawdy o sobie i otaczającym nas świecie. Wtedy odkryjemy katalog uniwersalnych wartości, których źródłem jest sam Bóg. Te postulaty hałaśliwie kontestuje współczesna pseudokultura pełna sprzeczności i półprawd stwierdzając, że dążenie do pełnej prawdy jest zbędne. Musimy być świadomi tych zagrożeń i nieustannie prowadzić osobistą edukację oraz budzić się wzajemnie, aby Duch Boży prowadził nas.

za: http://www.terrasancta.pl/

SPIS TREŚCI

Poczet Kustoszy Ziemi Świętej Paschalis Antoni Kwoczała
Ludność Jordanii Barbara Szczepanowicz
Petra Tomasz Jelonek
Hiob z ziemi Us Celestyn Mieczysław Paczkowski
Eucharystia w Ziemi Świętej. Kościół św. Anny. Świętych Joachima i Anny – Rodziców NMP Jan Józef Janicki
Na górnym Syjonie Mariusz Rosik
Betania Piotr Blajer
Beduini Marta Lipska
Pieśń nad Pieśniami Daniel Lesław Chrupcała
Konwersja Kamil Szadkowski

 

EGERIA
Walka o ikony Daniel Lesław Chrupcała

 

PANORAMA
W trosce o rodziny
Pozytywna decyzja UNESCO
Pius XII zrehabilitowany
Nuncjusz
– nominat
Koptowie w cieniu

 

 

© CRT 2012