Le baptême comme guérison dans “Les Traités sur l'Evangile de Jean” de saint Augustin

Le baptême comme guérison dans “Les Traités sur l'Evangile de Jean” de saint Augustin
(Chrzest jako uzdrowienie w "Traktatach do Ewangelii św. Jana" św. Augustyna)

 

"Pawel Sambor, OFM, który kontynuuje studia doktoranckie na Institut Catholique w Paryżu w kwestii augustyńskiej teologii chrztu proponuje spojrzenie, które wynika z konwersji metodologicznej. Podczas gdy studia na temat nauczania biskupa Hippony dotyczące chrztu wychodzą przede wszystkim z kwestii sporów z donatystami i pelagianami, a więc w związku z pojawieniem się doktryny na temat grzechu pierworodnego, Paweł Sambor koncentruje swoją uwagę na Traktatach do Ewangelii św. Jana. Tak więc, poza kontekstem wspomnianych polemik, artykuł koncentruje się na Augustynie jako czytelniku Pisma Świętego. To przesunięcie uwypukla kwestię chrztu jako sakramentu uzdrowienia. Ten temat, który później szeroko podejmą niektórzy autorzy średniowieczni, tacy jak Piotr Lombard czy św. Bonawentura, ma tę zaletę, że łączy się ze współczesnym poszukiwaniem, które wyraża się na przykład poprzez pytanie: w jaki sposób sakramenty zmieniają coś w życiu  tego który je otrzymuje."

za: http://www.liturgiecatholique.fr/Approches-historiques-nouvelles.html

Artykuł o. Pawła Sambora OFM ukazał się w 267 nr francuskiego czasopisma La Maison - Dieu, na str. 49-74.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© CRT 2012