Maryja, kobieta hebrajska, która uwierzyła. Biblijna Mariologia Frédérica Mannsa OFM

„Dlaczego ten temat, Maryja kobieta hebrajska? W internecie istnieje program aryjski, który usiłuje przekonać czytelników, że Jezus nie był Żydem. Równocześnie encyklopedia żydowska ignoruje Maryję spośród córek Izraela. Są więc laguny, które trzeba zapełnić”. Tak uzasadniał Frédéric Manns temat swojego referatu, który wygłosił ... podczas VII Dnia Biblijnego w 2004 r.

Celem niniejszego opracowania było możliwie wierne przedstawienie przemyśleń o. prof Frédérica Mannsa na temat osoby Maryi w świetle Biblii oraz jego uprzednich badań nad starożytną literaturą żydowską, teologią judeochrześcijańską, a także nad wzajemnymi relacjami judaizmu i chrześcijaństwa w pierwszych wiekach.

W języku polskim dorobek naukowy o. F. Mannsa dotychczas nie był prezentowany.

 

 

  • Autor: Bogdan Brzuszek OFM
  • ISSN 0860-0775
  • Wydawnictwo: Franciszkanie, Poznań 2014
    Nadbitka „Studia Franciszkańskie”, Poznań, tom 23 (2013)
© CRT 2012