Nasi ambasadorowie

Ojcowie komisarze, czyli "ambasadorowie" Ziemi Świętej zakończyli III Międzynarodowy Kongres...

Na jednej z sesji przedstawiłem działalność Chrześcijańskiego Centrum Informacyjnego oraz Centrum Medialnego...
Na zakończenie było rozdanie flagi "Ziemi Świętej", które łączy nasze wspólne wysiłki w pokojowej krucjacie na rzecz Ziemi Świętej.

W felietonie opowiedziałem to tym ważnym wydarzeniu...
Nie zapomniałem o obecności przedstawicieli polskiego komisariatu... (i są oni widoczni na ostatnich dwóch zdjęciach).

 Wiem, że nadal macie mroźnią zimę... Sensacją jest obfity śnieg w Rzymie... ale do nas jeszcze nie dotarł.
W Jerozolimie mamy dość znośną pogodę... ze słońcem i deszczem...

Zapewniam o modlitewnej pamięci i przesyłam ciepłe pozdrowienia... karnawałowe...

fr. Jerzy

 

 

Pokój i Dobro!                                                                                                                                     5.02.2012

Na jerozolimskich ulicach franciszkański habit jest bardzo dobrze znany. „Abuna”, arabski zwrot używany wobec zakonników zarówno przez chrześcijan jak i muzułmanów, można przetłumaczyć wyrażeniem „nasz ojcze”. Odzwierciedla on pełen szacunku stosunek miejscowej ludności do „braci od sznura”, którzy w ciągu swojej prawie ośmiowiekowej historii stali się dla tej ziemi i jej mieszkańców znakiem Opatrzności Bożej oraz Jego ojcowskiej miłości.

W minionym tygodniu w Jerozolimie franciszkańskie habity prezentowały się jeszcze intensywniej. Podczas piątkowej Drogi Krzyżowej ponad stu zakonników przeszło od klasztoru Biczowania do bazyliki Zmartwychwstania modląc się na gwarnych uliczkach Starego Miasta. Ta pokojowa krucjata Braci Mniejszych stała się możliwa dzięki uczestnikom III Międzynarodowego Kongresu Komisarzy Ziemi Świętej. Od 30 stycznia do 4 lutego br. w klasztorze Najświętszego Zbawiciela w Jerozolimie spotkali się „ambasadorowie Ziemi Świętej”, czyli franciszkańscy komisarze z całego świata. Spośród 82 komisariatów działających na świecie na kongresie byli obecni przedstawiciele 52 z 44 krajów. Wśród 114 oficjalnych uczestników kongresu było 86 delegatów w osobach ojców komisarzy, wice komisarzy oraz osób świeckich współpracujących z franciszkanami. Rangę spotkania podkreślił udział o. José Carballo, ministra generalnego zakonu Braci Mniejszych, sekretarza Generalnego Misji oraz dwóch członków komisji ekonomicznej Kurii Generalnej. W pracach kongresu, jako gospodarz i organizator, brał aktywny udział o. Pierbattista Pizzaballa, kustosz Ziemi Świętej oraz członkowie zarządu Kustodii.

Określenie „komisariat“, „komisarz“ pochodzi od łacińskiego słowa „committo“, które oznacza powierzam, zlecam. W tym przypadku chodzi o instytucje, czyli komisariaty i pracujących tam ludzi, określanych tytułem komisarza, którym powierza się troskę o Ziemię Świętą. W przemówieniu inaugurującym III Kongres o. kustosz podkreślił wielką rolę komisariatów i podziękował wszystkim za wszelkie formy wsparcia zarówno duchowego jak i materialnego dla działalności franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej. O. Pizzaballa wśród głównych zadań kongresu wskazał „potrzebę spotkania komisarzy na poziomie międzynarodowym i podzielenia się własnymi doświadczeniami, problemami i oczekiwaniami”. Nie mniej ważnym aspektem było „zapoznanie się z aktualnymi potrzebami i projektami braci posługujących w Kustodii Ziemi Świętej”. Według o. Pizzaballa, dzięki obecności ministra generalnego zakonu dyskusja nad teraźniejszością i przyszłością „perły franciszkańskiej misji” przybrała rozmiar odpowiedzialności całej rodziny Braci Mniejszych za misję powierzoną zakonowi przez Stolicę Apostolską.

W homiliach i wystąpieniach o. José Carballo, minister generalny zakonu podkreślił potrzebę zakorzenienia powołania misjonarza Kustodii Ziemi Świętej i współpracujących z nią braci komisarzy w tajemnicę Jezusa Chrystusa. By pozostać wiernymi powierzonej misji trzeba być „pielgrzymami kroczącymi ścieżkami Piątej Ewangelii, którzy przede wszystkim słuchają Jezusa, umiłowanego Syna i odwiecznego Słowa Ojca oraz świadczą innym o osobistym doświadczeniu zjednoczenia ze Słowem Wcielonym”. Zwracając się do wszystkich franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej, minister generalny powiedział: „waszym powołaniem i misją to nie bycie jedynie nauczycielami, lecz świadkami, dzięki którym pielgrzymi i ci którzy przybywają do Ziemi Świętej mają możliwość odkrycia i przyjęcia łaski Miejsc Świętych”.

Intensywny program konferencji i dyskusji dopełniały uroczyste celebracje Eucharystii oraz modlitewne i braterskie spotkania. Podczas kongresu jednej Mszy św. przewodniczył abp Fouad Twal, łaciński patriarcha Jerozolimy, który w homilii przypomniał o zasługach franciszkańskiego zakonu na polu posługi duszpasterskiej oraz ciągłą troskę o utrzymanie lokalnej wspólnoty Kościoła Matki. W święto Ofiarowania Pańskiego i Dnia Osób Konsekrowanych Eucharystii przewodniczył abp Antonio Franco, nuncjusz apostolski w Ziemi Świętej. Uczestnicy kongresu celebrowali Mszę św. przy Bożym Grobie w bazylice Zmartwychwstania oraz pielgrzymowali do Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Wśród uczestników był obecny o. Paschalis Kwoczała, komisarz Ziemi Świętej na całą Polskę oraz o. Nikodem Gdyk, wicekomisarz. W wywiadzie udzielonym specjalnie dla słuchaczy Radia Maryja o. Paschalis podkreślił, że „celem komisariatów Ziemi Świętej jest przede wszystkim szerzenie znajomości, zainteresowania i czci do Ziemi Świętej, modlitwa o pokój i sprawiedliwość w krajach Bliskiego Wschodu, informowanie o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej, współpraca i zbieranie funduszy na utrzymanie i prowadzenie dzieł duszpasterskich i charytatywnych prowadzonych przez Kustodię Ziemi Świętej”. Przypomniał, że polski Komisariat Ziemi Świętej, powstał w 1902 roku, a od 1992 działa jako Fundacja przy franciszkańskim klasztorze św. Kazimierza w Krakowie (ul. Reformacka 4). W 1995 r. zainicjował wydawanie kwartalnika „Ziemia Święta”, który zaprasza wirtualnie czytelnika na „cztery pielgrzymki” w ciągu roku do miejsc, które na stałe wpisały się w historię ludzkości. Szczególnym polem działalności komisariatów, w tym także polskiego, jest organizowanie i prowadzenie pielgrzymek, które nawiązują do wielowiekowej tradycji nawiedzania Miejsc Świętych pod przewodnictwem franciszkańskiego zakonnika.

jk

 

 

 

© CRT 2012