Nie przestraszył się bolszewików… o. Teofil Niedzielski OFMRef

20 marca

Nie przestraszył się bolszewików… O. TEOFIL NIEDZIELSKI

Jan (w zakonie Teofil) Niedzielski urodził się 24 czerwca 1870 r. w Mrzygłodzie na Podkarpaciu. Do GALICYJSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW wstąpił jesienią 1889 roku, zdobywszy wcześniej średnie wykształcenie w przemyskim gimnazjum. Dnia 12 października rozpoczął nowicjat w Wieliczce. Śluby uroczyste złożył 22 grudnia 1893 r. w Krakowie, gdzie odbywał studia filozoficzno-teologiczne, święcenia kapłańskie przyjął 15 lipca 1895 r. w katedrze na Wawelu. W pierwszych latach kapłaństwa pracował w lwowskim klasztorze św. Rodziny. Był katechetą szkolnym (m.in. w szkole żeńskiej), ale także wikarym w kościele św. Anny. Później, z woli przełożonych, związał swoje życie klasztorem w Rawie Ruskiej. Był tam gwardianem (w latach 1905-10 i 1923-27), wikarym, dyrektorem III Zakonu św. Franciszka… ale przede wszystkim przez długie lata katechetą w tamtejszej szkole (uczył nawet wtedy, gdy był przełożonym klasztoru).

W czasie wojny polsko ukraińskiej 1918-19 roku w obrębie murów klasztornych kryła się ludność polska, stamtąd też odpierali natarcia polscy żołnierze majora Wieczorkiewicza i generała Romera. Zasłużył się w tej obronie i o. Teofil, dodając ludziom otuchy i męstwa. On też jako jedyny z kapłanów rzymskokatolickich nie salwował się ucieczką w czasie najazdu bolszewickiego w roku 1920. Po wojnie został odznaczony krzyżem walecznych.

Zmarł w Rawie Ruskiej 20 marca 1927 r. Pochowany został na miejscowym cmentarzu.

© CRT 2012