Non cesso gratias agere Deo et hominibus

Prace ofiarowane Ojcu dr. Anzelmowi Januszowi Szteinke OFM z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa i ponad 50-lecia pracy historyczno - pisarskiej.

„Do rozległego kalejdoskopu wydarzeń franciszkańskich dołącza jeszcze ta Księga Pamiątkowa Ministra Prowincjalnego i historyka, o. Anzelma Szteinke OFM; księga równie bogata w treści i obszerna, co skomplikowana – jak nasza historia franciszkanizmu, którą niewielu "pojąć może". Lektura historii, czy raczej tak zwana teologia historii, bywa realizowana jako interpretacja przeszłości, a została nakreślona przez wielkiego franciszkanina, serafickiego doktora Kościoła, św. Bonawenturę z Bagnoregio. Według niego najlepszą hermeneutyką w odniesieniu do przeszłości jest odczytanie sposobu jej odziaływania na teraźniejszość. Takiego odczytania należy dokonywać w świetle Ewangelii, która sama w sobie jest również historią. Myślę, że lektura Księgi pamiątkowej powinna być podporządkowana temu samemu światłu.”

„Przez ponad 50 lat o. Anzelm wytrwałą i bardzo dokładną pracą wydobywał na światło dzienne ze skarbów rodziny reformackiej, obecnej w Polsce od początku XVII stulecia, różne przejawy jej działalności, preferując biografistykę. Już samo zestawienie Jego bibliografii liczącej prawie 500 pozycji, świadczy o trudnych do przecenienia zasługach w odkrywaniu, dokumentowaniu i popularyzowaniu historii własnego zakonu... "Non cesso gratias agere Deo et hominibus – Nie przestaję dziekować Bogu i ludziom" – to praca zbiorowa pod redakcją o. dr. Wacława Mariana Michalczyka OFM i o. prof. dr. hab. Celestyna Mieczysława Paczkowskiego OFM z Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu., którą pragniemy uczcić bliski już Złoty Jubileusz Kapłaństwa o. dr. Anzelma Janusza Szteinke OFM oraz podziękować Mu za ponad 50-letnią pracę naukową na rzecz historii, za działalność publicystyczną i dydaktyczną, za porządkowanie i przygotowanie do druku katalogu Archiwum naszej Prowincji oraz za wszelkie zaangażowanie na rzecz ziemskiej Ojczyzny Chrystusa.”

 

 

 

 

  • Zespół redakcyjny: Wacław Marian Michalczyk OFM, Celestyn Mieczysław Paczkowski OFM
  • ISBN: 978 - 83 – 937912 – 1 – 7
  • Wydawnictwo: Drukarnia Styl - Kraków
© CRT 2012