Norwegia

STAVANGER

Menigheten St. Svithun
St. Svithuns gate 8
4005 Stavanger
NORVAY

                                                                                tel. +47 474 67 120

                                                                                http://stavanger.katolsk.no/pl/index.html


                 o. Elizeusz Górski - wikariusz parafii i opiekun duchowy Polonii                 FØRDE

HAFSTADVEGEN 29
6800 FØRDE
NORVAY

                                                                            tel. +47 400 363 42
                                                                            https://katolicysognfjordane.parafialnastrona.pl/


                  o. Zygmunt Majcher - opiekun duchowy Polonii 

© CRT 2012