O. Amand Glatzel OFMRef

10 czerwca

REFORMAT u JEZUITÓW pochowany … o. AMAND GLATZEL

Niewiele możemy przytoczyć faktów z jego życia… Do PRUSKIEJ PROWINCJI REFORMATÓW wstąpił wkrótce po jej erygowniu. Nowicjat w klasztorze wejherowskim rozpoczął 9 września 1750 roku. Po zakończeniu rocznej próby złożył śluby zakonne…

Starania o jego przyjazd do pracy w Petersburskiej Prefekturze Misyjnej podjęte zostały przez samego jej prefekta, o. Remigiusza Prutký na przełomie roku 1766 i 1767. Prefekt Kongregacji Rozszerzenia Wiary, kard. Castelli dekretem z dnia 23 marca 1767 skierował go do Rygi. Przybył tam prawdopodobnie w pierwszych tygodniach roku następnego. Przepisany prawem egzamin złożył 4 lutego 1768 r. przed kanonikiem M. A. Folkmannem w Mitawie. Uznany został za „bardzo odpowiedniego”.

W nekrologach zapisano: prawdziwie miły, wszystkim życzliwy; najpobożniejszy, najłagodniejszy (najcichszy); najpobożniejszego życia - najpobożniej umarł 10 czerwca 1772 roku w Rydze. Ciało złożono w kryptach jezuickiego kościoła w Schönberg w Semigalii (dziś Skaistkalne, na granicy Łotwy i Litwy), gdyż w tym czasie nie było jeszcze kaplicy katolickiej w Rydze…

 

© CRT 2012